Raportowanie zrównoważonego rozwoju

Moduł I

1500,00 

1500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:
PARTNER ŚCIEŻKI RAPORTOWANIE I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Program

Raportowanie zrównoważonego rozwoju
 • Zapoznanie z wymogami CSRD i praktycznym zastosowaniem w spółce
 • Omówienie wymogów raportowania zgodnie z europejskimi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) (bieżącą propozycja standardów)
 • Wprowadzenie do Taksonomii EU i raportowania zgodnie z art. 8 Taksonomii
 • Przegląd innych standardów i wymogów w zakresie raportowania ESG a także dobrych praktyk rynkowych
 • Omówienie form badania interesariuszy
 • Analiza oceny istotności – teoria + praca warsztatowa
 • Omówienie przebiegu procesu raportowania i zbierania danych ESG

Prelegenci

Monika Porębska 

Pełnomocniczka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A. Koordynatorka sektora cement/przemysł chemiczny w ramach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE działającej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Członkini Grupy Roboczej ds. należytej staranności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Odpowiada za koordynację prac Zespołu ds. ESG. Specjalizuje się w raportowaniu zagadnień ESG, tworzeniu i wdrażaniu strategii CSR oraz strategii zrównoważonego rozwoju, projektowanie działań, polityk i procedur z tego obszaru.

Borys D. Sawicki

Specjalizuje się w bankowości i finansach, koncentrując się na transakcjach finansowania inwestycji, w tym w formule project finance, w szczególności w sektorach energetycznym, infrastruktury i nieruchomości. Aktywnie wspiera klientów w kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją i zrównoważonym finansowaniem, w tym w ocenie zgodności działalności z taksonomią UE i raportowaniem zagadnień zrównoważonego rozwoju. Doradza również w transakcjach sekurytyzacji wierzytelności, faktoringowych i leasingowych. Od wielu lat regularnie doradza międzynarodowym instytucjom finansowym, w tym Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju oraz Bankowi Światowemu.

Opis szkolenia

Podczas tego modułu szkolenia uczestnicy dowiedzą się o wymogach raportowania zrównoważonego rozwoju, w tym Dyrektywy CSRD, europejskich standardów raportowania (ESRS) oraz innych standardów i dobrych praktyk rynkowych. Prelegenci przedstawią praktyczne zastosowanie tych wymogów w spółce oraz omówią formy badania interesariuszy. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z analizą oceny istotności oraz przebiegiem procesu raportowania i zbierania danych ESG. Szkolenie zapewni kompleksową wiedzę na temat raportowania zrównoważonego rozwoju, przygotowując uczestników do skutecznego wdrażania tych standardów w swojej organizacji.

Ścieżka poświęcona raportowaniu
i zarządzaniu organizacją

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 5 modułów tematycznych.
 • Każdy moduł odbywać się będzie w dwóch terminach.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

  Tematy

 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju
 • Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS
 • Zrównoważone zarządzanie organizacją
 • Taksonomia
 • Komunikacja i greenwashing