Ekspercki pakiet bazowy

Moduły 1-3

2795,00 

2795,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Możliwy jest udział 3 osób z jednej firmy w całym trzydniowym szkoleniu w cenie 6500 zł netto (+23% VAT)

Dzień 1 (9.30-16.45)

Zrównoważony rozwój w politykach, regulacjach i obowiązkach firm

9:30-11:30
Mega trendy, wyzwania świata, polityka ONZ – 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG), CSR

skorupinska

Agnieszka Skorupińska
Kancelaria Rymarz Zdort Maruta


Europejski Zielony Ład i kluczowe cele, strategie, polityki zrównoważonego rozwoju UE do 2030 i 2050 roku

Agnieszka Skurupińska
Kancelaria Rymarz Zdort Maruta


Obowiązki prawne związane z raportowaniem ESG firm (ustawa o rachunkowości, NFRD, CSRD, CSDD, taksonomia, itp.)

Agnieszka Skorupińska
Kancelaria Rymarz Zdort Maruta

11.30-11.45
Przerwa

W kierunku neutralności klimatycznej firmy do 2050 roku

11.45-13.45
Obowiązki i odpowiedzialność firm wynikająca z regulacji prawnych dotyczących klimatu, efektywności energetyczej, mixu energetycznego

Agnieszka Potęga
Altemis


Ślad węglowy dla organizacji i produktów

Agnieszka Potęga
Altemis


Polityka i strategia klimatyczna w przedsiębiorstwie

Agnieszka Potęga
Altemis

13.45-14.45
Przerwa obiadowa

Podstawy wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacji

14.45-16.45
Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju organizacji: interesariusze, strategia, polityki, cele, działania zasoby, wskaźniki rezultatów

 

kubicka

Jolanta Okońska-Kubica
ENVIPOL


Przygotowanie struktury firmy dla sprawnego zarządzania zrównoważonym rozwojem – organizacja, procesy, procedury, monitoring

 

Jolanta Okońska-Kubica
ENVIPOL

Dzień 2 (9.30-16.45)

Skuteczna ochrona powietrza i środowiska naturalnego przez firmę

9.30-11.30
Obowiązki i odpowiedzialność firm wynikające z regulacji prawnych dotyczących emisji zanieczyszczeń, wody i ścieków oraz środowiska naturalnego

Mariusz Kruczek
Główny Instytut Górnictwa


Ślad środowiskowy dla organizacji i produktów
Mariusz Kruczek
Główny Instytut Górnictwa
 

Polityka i strategia różnorodności biologicznej i ekosystmów w przedsiębiorstwie

Mariusz Kruczek
Główny Instytut Górnictwa

11.30-11.45
Przerwa

Skuteczne respektowanie praw człowieka i praw pracy w przedsiębiorstwie

11.45-13.45
Obowiązki firm wynikające z międzynarodowych standardów w zakresie odpowiedzialnego biznesu oraz regulacji prawnych dot. aspektów społecznych

Jacqueline Kacprzak
Ekspertka CSR/RBC/BHR/ESG


Międzynarodowy system ochrony praw człowieka a należyta staranność w odniesieniu do praw człowieka

Jacqueline Kacprzak
Ekspertka CSR/RBC/BHR/ESG


Prawa człowieka w perspektywie grup kluczowych interesariuszy

Jacqueline Kacprzak
Ekspertka CSR/RBC/BHR/ESG

13.45-14.45
Przerwa obiadowa

Raportowanie zrównoważonego rozwoju w organizacji

14.45-16.45
Raportowanie ESG w praktyce

Monika Porębska
Cementownia Warta S.A.


Ratingi ESG – przegląd, szanse i wyzwania

Monika Porębska
Cementownia Warta S.A.


Dzień 3 (9.30-16.15)

Zrównoważone prowadzenie biznesu

9:30-11:30
Obowiązki firm wynikające z regulacji prawnych związanych z kwestiami ładu korporacyjnego

boryssawicki

Borys D. Sawicki
Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak


Regulacje dotyczące finansowania zrównoważonych projektów

Borys D. Sawicki
Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

11.30-11.45
Przerwa

Możliwość a konieczność wdrażania modeli biznesowych GOZ

11:45-13.45
Obowiązki i odpowiedzialność firm wynikająca z regulacji prawnych dotyczących ekoprojektowania, ROP, zasobów

 

Anna Bączyk
Dom Development S.A.


Cele GOZ w strategiach wybranych krajów, regionów, miast i organizacji

Anna Bączyk
Dom Development S.A.


Dobre praktyki wdrożonych modeli biznesowych GOZ

Anna Bączyk
Dom Development S.A.

13.45-14.45
Przerwa obiadowa

Finansowanie zrównoważonych projektów

14.45-16.15
Dostępne źródła finansowania projektów cyrkularnych

Tenerowicz

Rafał Tenerowicz
Manager w Stratego Sp. z o.o.


Praktyczne aspekty spełnienia kryteriów środowiskowych w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Rafał Tenerowicz
Manager w Stratego Sp. z o.o.

Cel

Podczas szkolenia podstawowego poruszone zostaną m.in. tematy z obszarów GOZ, efektywności energetycznej, obliczania śladu węglowego czy zrównoważonych łańcuchów wartości. Jest to oferta dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju - od polityk europejskich i megatrendów do finansowania zrównoważonych projektów i przygotowania raportów niefinansowych.

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

szkolenie stacjonarne / online

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany układu programu oraz wykładowców w danym terminie szkolenia.

Terminy

17-19 czerwca 2024

Dla kogo?

Ścieżka podstawowa jest dedykowana przedsiębiorcom, menedżerom i specjalistom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju o kluczowe aspekty wynikające z regulacji europejskich i krajowych, przygotować firmę na nadchodzące w związku z nimi zmiany i zaplanować skuteczne działania, które ułatwią im wdrażanie nowych modeli biznesowych.

Możesz również zamówić wybrane moduły szkolenia​

Szkolenie

moduł 1
Zrównoważony rozwój w politykach i regulacjach
1 dzień

Szkolenie

moduł 2
Zrównoważony rozwój w organizacji


1 dzień

Szkolenie

moduł 3
Finansowanie i projekt wsparcia

1 dzień