Identyfikacja interesariuszy i ich rola w procesie raportowania zrównoważonego rozwoju. NOWOŚĆ

Warsztat stacjonarny w Warszawie

890,00 

890,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:
Zapisz co najmniej 3 osoby z jednej firmy i uzyskaj rabat 20%

Zostań ekspertem od raportowania ESG

Sprawnie identyfikuj kluczowych interesariuszy firmy

Dzięki szkoleniu ESG zdobędziesz kompleksową wiedzę, która umożliwi ci identyfikację kluczowych interesariuszy, skuteczne ich zaangażowanie w procesy związane z raportowaniem zrównoważonego rozwoju – ESG, identyfikację ich oczekiwań i prowadzenie dialogu ze stronami zainteresowanymi.

Poznasz korzyści z angażowania interesariuszy oraz różne metody ich włączania. Nauczysz się identyfikować kluczowych interesariuszy firmy, sporządzać mapę i macierz interesariuszy, ankietę diagnozującą ich oczekiwania, projektować działania komunikacyjne dedykowane poszczególnym grupom interesariuszy oraz ujawniać informacje dotyczące przeprowadzonego procesu identyfikacji i zaangażowania interesariuszy w raporcie ESG.

Praktyczny, interaktywny charakter zajęć umożliwi ci pracę w grupach, zadawanie pytań, wymianę doświadczeń, analizę case studies.

Twoje korzyści z udziału w warsztacie

 1. Podczas 4 godzin warsztatu ESG czeka cię dużo praktyki, ćwiczeń, wymiany wiedzy i doświadczeń
 2. Poznasz definicję interesariuszy zgodną ze standardami raportowania ESRS
 3. Zgłębisz rolę interesariuszy w procesie oceny podwójnej istotności i procesie należytej staranności
 4. Rozwiniesz wiedzę nt. metod angażowania interesariuszy i ich atutów
 5. Poznasz proces identyfikacji interesariuszy i ich priorytetyzację (zdefiniowanie kluczowych interesariuszy)
 6. Zyskasz rozeznanie w narzędziach wspierających proces (mapa interesariuszy, macierz wpływu i zainteresowania interesariuszy)
 7. Nauczysz się identyfikowania kluczowych interesariuszy i ich oczekiwań
 8. Będziesz wiedzieć, jak oceniać wpływ oraz stopień zainteresowania interesariuszy
 9. Nauczysz się sporządzania mapy interesariuszy, macierzy wpływu i zainteresowania interesariuszy, ankiety dla interesariuszy i działań komunikacyjnych dedykowanych poszczególnym grupom interesariuszy
 10. Zyskasz umiejętność praktycznego wykorzystania różnych form angażowania interesariuszy
 11. Przygotujesz się do ujawniania aspektów związanych z interesariuszami w raporcie zrównoważonego rozwoju
 12. Uzyskasz dyplom Szkoły ESG, sygnowany przez stabilne na rynku instytucje: Krajową Izbę Gospodarczą i ADN Akademię

Program warsztatu ESG | 12:00 - 16:00

 • Definicja interesariuszy zgodna z ESRS i ich rodzaje (interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni)
 • Oczekiwania interesariuszy wobec przedsiębiorstw (dane, których poszukują poszczególne grupy interesariuszy)
 • Rola interesariuszy w procesach analizy podwójnej istotności i należytej staranności
 • Metody angażowania interesariuszy w proces raportowania ESG w regulacjach i standardach unijnych (ESRS1, norma ISO 26000, standard angażowania interesariuszy AA1000 SES) i korzyści dla organizacji
 • Określenie listy kluczowych grup interesariuszy, które są lub mogą być dotknięte działaniem naszego przedsiębiorstwa lub łańcucha dostaw – case studies (mapy interesariuszy w oparciu o Raporty ESG firm z różnych sektorów)
 • Komunikacja z interesariuszami (case studies w oparciu o Raporty ESG firm z różnych sektorów)
 • Praca warsztatowa: identyfikacja interesariuszy firm reprezentujących różne branże, ocena wpływu i zainteresowania poszczególnych grup interesariuszy, diagnoza oczekiwań interesariuszy – przygotowanie ankiety dla interesariuszy, projektowanie działań komunikacyjnych

Adresaci warsztatu ESG

 • Kadra kierownicza w szczególności pracownikom działów CSR/ESG/ zrównoważonego rozwoju odpowiadającym za opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju
 • Pracownicy działów takich działów jak compliance, zarządzanie ryzykiem, którzy chcą się dowiedzieć, jak przygotować organizację na zmiany wynikające z regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju i jak zaplanować skuteczne działania, umożliwiające implementację nowych wymogów do strategii biznesowych

Prowadząca

Monika Porębska

Pełnomocniczka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A.

Koordynatorka sektora cement/przemysł chemiczny w ramach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE działającej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Członkini Grupy Roboczej ds. należytej staranności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Odpowiada za koordynację prac Zespołu ds. ESG. Specjalizuje się w raportowaniu zagadnień ESG, tworzeniu i wdrażaniu strategii CSR oraz strategii zrównoważonego rozwoju, projektowanie działań, polityk i procedur z tego obszaru.

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

warsztat stacjonarny

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.