Jak wdrażać GOZ w przedsiębiorstwie ‒ zrównoważona zasobowo przyszłość NOWOŚĆ

Warsztat stacjonarny w Warszawie

890,00 

890,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:
Zapisz co najmniej 3 osoby z jednej firmy i uzyskaj rabat 20%

Jak wdrażać GOZ w przedsiębiorstwie ‒ zrównoważona zasobowo przyszłość. NOWOŚĆ

Naucz się efektywnego wdrażania modeli biznesowych opartych na zasadach GOZ

Warsztaty są dedykowane liderkom i liderom biznesu, menedżerkom i menedżerom oraz specjalistkom i specjalistom ds. zrównoważonego rozwoju, którzy pragną zintegrować zasady gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) ze strategią swojej firmy. Dzięki udziałowi w warsztacie zdobędziesz praktyczną wiedzę i narzędzia niezbędne do efektywnego wdrażania modeli biznesowych opartych na zasadach GOZ, minimalizujących zużycie surowców i maksymalizujących ponowne wykorzystanie zasobów.

Warsztat ten jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na zrównoważone praktyki biznesowe, oferuje możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do przekształcenia ich przedsiębiorstw w liderów zrównoważonego rozwoju. Zyskasz nie tylko teoretyczne podstawy, ale również praktyczne wskazówki, jak efektywnie implementować GOZ, przyczyniając się do ochrony środowiska i poprawy efektywności operacyjnej swojej organizacji.

Zdobędziesz wiedzę na temat GOZ, CSRD i ESRS, ale również praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania zasobami i raportowania, które są coraz ważniejsze w kontekście zrównoważonego rozwoju i wymogów regulacyjnych.

Warsztat jest przeznaczony dla osób na różnym poziomie zaawansowania: podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym.

Twoje korzyści z udziału w warsztacie

 1. Aż 4 godziny wypełnione wiedzą i ćwiczeniami pozwolą ci na zdobycie rzetelnych praktycznych umiejętności
 2. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzania rozwiązań GOZ w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju w działalności swoich firm
 3. Zrozumienie gospodarki o obiegu zamkniętym ‒ GOZ i korzyści z nią związanych ‒ nauczysz się podstaw GOZ oraz jak może ona przyczynić się do zwiększenia efektywności zasobowej i redukcji odpadów w przedsiębiorstwach
 4. Zdobędziesz wiedzę z zakresu CSRD i ESRS ‒ zrozumiesz, jak nowe regulacje dotyczące sprawozdawczości (CSRD) i standardy raportowania ESG (ESRS) wpływają na działalność firm oraz jakie wymogi muszą być spełnione, w szczególności w kontekście wdrażania GOZ
 5. Zaznajomisz się z praktycznymi zasadami wdrażania GOZ ‒ zobaczysz, jak przedsiębiorstwa mogą praktycznie wdrażać strategie gospodarki cyrkularnej, w tym przez innowacje i optymalizację procesów
 6. Rozwiniesz umiejętności raportowania ESG ‒ uczestnicy zapoznasz z możliwościami wykorzystania rozwiązań GOZ w raportowaniu ESG zgodnie z europejskimi standardami (ESRS)
 7. Analiza case study i najlepsze praktyki ‒ weźmiesz udział w omówieniu przykładów praktycznych, które pokazują, jak inne firmy skutecznie wdrażają GOZ i zrównoważony rozwój w swojej strategii biznesowej
 8. Uzyskasz poświadczenie wiedzy na certyfikacie Szkoły ESG wydawanym przez stabilne na rynku instytucje: Krajową Izbę Gospodarczą i ADN Akademię

Program warsztatu | 12:00 - 16:00

Wprowadzenie, definicje, audyt, strategia, narzędzia i technologie

 • Wprowadzenie do GOZ: definicja i kluczowe zasady gospodarki obiegu zamkniętego ‒ GOZ, w tym znaczenie dla środowiska i biznesu
 • Regulacje prawne i standardy dotyczące GOZ w Unii Europejskiej i Polsce, z naciskiem na obowiązujące akty prawne
 • Praktyczne aspekty gospodarki obiegu zamkniętego ‒ GOZ w biznesie: analiza przypadków dobrych praktyk i modeli biznesowych, które z powodzeniem zaimplementowały zasady GOZ
 • Audyt i strategia wdrażania GOZ: działania podejmowane krok po kroku podczas audytu wewnętrznego, identyfikację obszarów doskonalenia i optymalizacji po tworzenie strategii wdrażania GOZ
 • Narzędzia i technologie wspierające GOZ: przegląd dostępnych rozwiązań wspierających efektywne zarządzanie zasobami i odpadami

Warsztat praktyczny

 

Warsztat I 
Identyfikacja korzyści i barier wynikających z wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego ‒ GOZ w przedsiębiorstwie na bazie wybranego/wybranych przykładów. Aspekty pozytywne oraz czynniki warunkujące wdrożenie GOZ w przedsiębiorstwie rozpatrywane będą w aspektach: tworzenia i udziału w łańcuchach dostaw, wydłużania życia produktu, ekoprojektowania, przekształcenia produktów w usługę lub usługi, tworzenia platform współdzielenia, symbiozy przemysłowej oraz odzysku i ponownego wykorzystania szeroko rozumianych odpadów.

Warsztat II
Wypracowanie dla wybranego przypadku elementów strategii GOZ zgodnie z zasadami obowiązującymi dla ESRS E5, w tym dobór wskaźników)

 

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

warsztat stacjonarny

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

Adresaci warsztatu ESG

Szkolenie jest skierowane do szerokiej grupy odbiorców zainteresowanych wdrażaniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego ‒ GOZ i zrównoważonego rozwoju w działalności biznesowej. W szczególności adresatami szkolenia są osoby zainteresowane i wykonujące prace na stanowiskach dotyczących zarządzaniem środowiskowym, zrównoważonym rozwojem oraz innowacjami w modelach biznesowych oraz odpowiedzialnych za budowanie i egzekwowanie strategii.
W zależności od poziomu wiedzy korzyści będą następujące:

 • dla początkujących: wprowadzenie do podstawowych koncepcji GOZ, zrozumienie korzyści płynących z gospodarki cyrkularnej,
 • dla średniozaawansowanych: rozszerzenie wiedzy o bardziej szczegółowe aspekty implementacji GOZ w firmie, zrozumienie wymagań prawnych i regulacyjnych, takich jak CSRD i ESRS,

dla zaawansowanych: głębokie zrozumienie złożonych strategii zrównoważonego rozwoju, zaawansowane narzędzia i techniki wdrażania GOZ w praktyce biznesowej.

Prowadzący
/mogą się zmieniać w zależności od terminu/

Mariusz Kruczek (dr inż.) ‒ pracownik naukowy GIG-PIB, ekspert Śląskiej Rady Innowacji i członek Komitetu Sterującego RIS, konsultant, ekspert dziedzinowy i doradca przedsiębiorstw w procesach zarządczych i innowacyjnych. Współautor metodyki audytu GOZ opracowanej w GIG-PIB. Specjalista w obszarze zagadnień kształtowania przepływów materiałowych i informacyjnych w łańcuchach dostaw. Kierownik i wykonawca projektów krajowych i międzynarodowych związanych z innowacyjnymi technologiami środowiskowym, w tym domykania obiegu materiałów. Koordynator Obserwatorium specjalistycznego Technologie dla ochrony środowiska oraz współautor Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030 Ekspert oceniający wnioski projektowe Autor szeregu publikacji oraz monografii naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Karolina Jąderko – Skubis (dr inż.) – pracownik naukowy GIG-PIB, autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu m.in. gospodarki odpadami, zielonej transformacji, systemów wspomagających zarządzenie. W pracy badawczej zajmuje się problematyką obejmującą m.in.:  wdrażanie koncepcji GOZ, zarządzanie ochroną środowiska; analizy potencjału energetycznego odpadów komunalnych, logistykę odpadów, analizy systemów gospodarki odpadami; wykorzystanie narzędzi GIS w wyborze lokalizacji technologii środowiskowych; statystyczne metody analizy danych środowiskowych, mapowanie technologii, ekoinnowacje oraz szeroko pojętą transformację energetyczną regionów górniczych. Autorka prac dotyczących m.in. koncepcji paliwa alternatywnego bazującego na wyodrębnionych strumieniach odpadów wysokokalorycznych oraz opracowania modelu decyzyjnego dla potrzeb wyznaczenia optymalnej lokalizacji instalacji zagospodarowania osadów ściekowych na potrzeby produkcji granulatów nawozowych. Realizuje prace na rzecz administracji publicznej, przemysłu oraz partnerów zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu koncepcji oraz realizacji projektów naukowo-badawczych, krajowych i międzynarodowych.

Aleksandra Zgórska (dr inż.) – pracownik naukowy GIG-PIB, biotechnolog, będący ekspertem w dziedzinie inżynierii środowiska i ochrony środowiska, wyróżnia się kompleksowymi kompetencjami, które umożliwiają efektywne wdrażanie rozwiązań Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) oraz zarządzanie gospodarką odpadową. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie badań bioindykacyjnych dla oceny wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na środowisko, co jest kluczowe dla identyfikacji obszarów wymagających interwencji w celu ochrony i regeneracji ekosystemów. Specjalizuje się również w optymalizacji procesów biotechnologicznych, w tym oczyszczaniu ścieków, uzdatnianiu wody i neutralizacji osadów ściekowych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności zasobów wodnych i minimalizacji odpadów. Autorka i współautorka raportów i publikacji naukowych, które wspierają rozwój technologii odpadowych i strategie w obszarze GOZ. Jej działalność obejmuje również udział w projektach krajowych i międzynarodowych związanych z oceną usług ekosystemowych i rekultywacją terenów poprzemysłowych, co podkreśla jego zaangażowanie w przywracanie równowagi ekologicznej.