Baza wiedzy

Komitet KIG ds. ESG wydał stanowisko w sprawie projektu ustawy implementującej dyrektywę CSRD do polskiego prawa

recycle-5591472_1280

Komitet KIG ds. ESG wydał stanowisko w sprawie projektu ustawy implementującej dyrektywę CSRD do polskiego prawa

Komitet KIG ds. ESG wydał stanowisko w sprawie projektu ustawy implementującej dyrektywę CSRD do polskiego prawa

 

Komitet KIG ds. ESG z zadowoleniem przyjął długo oczekiwany projekt ustawy implementującej dyrektywę CSRD oraz dyrektywę delegowaną do krajowego ustawodawstwa i docenił wkład wniesiony w jej opracowanie. Wyrażając nadzieję, że proces sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – zwłaszcza dla MŚP – będzie dzięki odpowiedniej legislacji przebiegał sprawnie, zwrócił uwagę na aspekty budzące obawy.

Członkini Komitetu KIG ds. ESG – Monika Porębska, Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A., koordynująca prace nad analizą omawianych projektów ustaw, wskazała na cztery kluczowe czynniki wpływające na skuteczne przygotowanie się firm do obowiązku raportowania kwestii ESG, przebieg procesu i jakość sprawozdań zrównoważonego rozwoju, wykraczające poza mechanizmy prawne.

Czynniki te obejmują:

  • edukację biegłych rewidentów w zakresie atestacji sprawozdań zrównoważonego rozwoju;
  • przyjęcie jednolitego standardu atestacji;
  • poziom przygotowania firm audytorskich;
  • odpowiedni czas na przygotowanie sprawozdania z działalności, którego integralną część stanowi sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju.

W związku z obawami, jakie budzą nowe regulacje, eksperci szczegółowo omówili w swoim stanowisku wyzwania i ryzyka, obejmując wszystkich uczestników procesu: regulatora,
biegłych rewidentów, firmy audytorskie, podmioty raportujące.

Stanowisko zostało skierowane do Ministra Finansów, Andrzeja Domańskiego, a jego treść udostępniamy >>> Stanowisko KIG w sprawie projektu ustawy implementującej CSRD