Zrównoważony rozwój w politykach i regulacjach

Dzień 1

1500,00 

1500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Dzień 1. (10.00-17.00)

Zrównoważony rozwój w politykach, regulacjach i praktykach rynkowych

10.00-11.45

Megatrendy i wyzwania w różnych regionach świata

01

dr inż. Jan Bondaruk
Główny Instytut Górnictwa


Polityka ONZ – 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG) – zasady wyboru priorytetowych działań w firmie i ich realizacja

dr inż. Jan Bondaruk
Główny Instytut Górnictwa


Europejski Zielony Ład i kluczowe cele, strategie, polityki zrównoważonego rozwoju UE do 2030 i 2050 roku

dr inż. Jan Bondaruk
Główny Instytut Górnictwa


System handlu uprawnień do emisji CO2 (KOBIZE)

dr inż. Jan Bondaruk
Główny Instytut Górnictwa


Dobrowolne zobowiązania branżowe i ich konsekwencje dla MSP

dr inż. Jan Bondaruk
Główny Instytut Górnictwa


Od społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) do zintegrowanego raportowania i ESG

dr inż. Jan Bondaruk
Główny Instytut Górnictwa

11.45-12.00

Przerwa

12.00-13.00

Obowiązki i odpowiedzialność firm wynikające z regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska – w tym klimat, woda, zanieczyszczenia, GOZ, odpady, ROP, taksonomia, opłaty i kary środowiskowe

01-janbondaruk

Agnieszka Skorupińska
Kancelaria CMS


Obowiązki firm wynikające z regulacji prawnych dot. aspektów społecznych prawa człowieka i prawa pracy z uwzględnieniem wytycznych wynikających z tzw. minimalnych gwarancji

Agnieszka Skorupińska
Kancelaria CMS

13.00-13.45

Przerwa obiadowa

13.45-14.45

Obowiązki firm wynikające z regulacji prawnych związanych z kwestiami zrównoważonego zarządzania i ładem korporacyjnym, ryzyko i systemem kontroli wewnętrznej w świetle ESG oraz odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej oraz organizacji za naruszenia w zakresie ESG

Agnieszka Skorupińska
Kancelaria CMS


Obowiązki prawne związane z raportowaniem ESG firm  (ustawa o rachunkowości, NFRD, CSRD, CSDD, taksonomia itp.)

Agnieszka Skorupińska
Kancelaria CMS

14.45-15.00

Przerwa

W kierunku neutralności klimatycznej firmy do 2050 roku

15.00-17.00

Polityka i strategia klimatyczna w przedsiębiorstwie – cele i możliwe kierunki transformacji zgodne z polityką UE i porozumieniem paryskim

03

Mikołaj Potocki
ALTEMIS


Ślad węglowy dla organizacji i produktów

Mikołaj Potocki
ALTEMIS


Efektywność energetyczna – metody, normy, zasady, dobre praktyki

Mikołaj Potocki
ALTEMIS

Cel

Podczas szkolenia podstawowego poruszone zostaną m.in. tematy z obszarów GOZ, efektywności energetycznej, obliczania śladu węglowego czy zrównoważonych łańcuchów wartości. Jest to oferta dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju - od polityk europejskich i megatrendów do finansowania zrównoważonych projektów i przygotowania raportów niefinansowych.

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

szkolenie stacjonarne / online

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

Terminy

13 marca 2024
17 kwietnia 2024
13 maja 2024
17 czerwca 2024

 

Dla kogo?

Ścieżka podstawowa jest dedykowana przedsiębiorcom, menedżerom i specjalistom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju o kluczowe aspekty wynikające z regulacji europejskich i krajowych, przygotować firmę na nadchodzące w związku z nimi zmiany i zaplanować skuteczne działania, które ułatwią im wdrażanie nowych modeli biznesowych.