Baza wiedzy

O istotności raportowania ESG – Maria Krawczyńska-Kaczmarek

1697013923167

O istotności raportowania ESG – Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Polacy coraz częściej stawiają na ESG – pisze Anita Błaszczak dla Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

Aż 73% uważa, że firmy powinny podejmować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie tylko 33% twierdzi, że firmy postępują w sposób etyczny. Tym samym staliśmy się o wiele bardziej wyczuleni na greenwashing.

Wsparciem dla firm w procesie transformacji jest postępująca standaryzacja raportowania #ESG. Globalne wytyczne oraz regulacje – takie jak unijna dyrektywa #CSRD i standardy #ESRS – warto więc potraktować jako praktyczne narzędzie ułatwiające wypracowanie strategicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju i określenie priorytetów firmy w obszarze ESG. A to z kolei pozwoli na prowadzenie działań komunikacyjnych w sposób adekwatny i odpowiadający na współczesne wyzwania, a przede wszystkim oparty na faktach i danych

– komentuje dla Parkietu Maria Krawczyńska-Kaczmarek, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu i członkini Komitetu ds. ESG.

Autorka artykułu zwraca uwagę na zagrożenie jakim jest brak świadomości na tematy ESG w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. To duże korporacje powoli adaptują się do zielonej transformacji. Sektor MŚP może stracić swoją konkurencyjność rynkową jeśli szybko nie dołączy do procesu zrównoważonej przebudowy swoich działań.