Ekspercki pakiet rozszerzony

6900,00 

6900,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Dla Państwa wygody szkolenie podzieliliśmy na dwie części, które można odbyć w osobnych terminach

MODUŁ I

Dwa dni zaawansowanego szkolenia uniwersalnego dla każdej branży.

MODUŁ II

Trzy dni unikalnego szkolenia zaawansowanego dla konkretnych branż.

Tematyka modułów jest niezależna od siebie (zajęcia z MODUŁU I można odbyć po zajęciach z MODUŁU II)

Jeśli potrzebujesz pomocy
w wyborze odpowiedniego pakietu,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Lidia Chlebowicz
t: 501 800 755
lidia.chlebowicz@szkolaesg.pl

MODUŁ 1

Dzień 1

Klimat i emisje GHG
 • Dekarbonizacja w firmach i raporotowanie do KOBIZE
 • Ryzyka i możliwości związane z klimatem
 • Technologie redukcji i zagospodarowywania GHG
 • Technologie pozyskiwania energii zero i niskoemisyjne
 • Efektywność energetyczna – rozwiązania pomiarowe i optymalizujące procesy

Dzień 2

Zanieczyszczenia i emisje, bioróżnorodność, standardy
 • Polityki i regulacje dot. zanieczyszczeń i emisji przemysłowych
 • Wykaz zanieczyszczeń z procesów  produkcyjnych i logistycznych i ich wpływ na powietrze, wodę i glebę
 • Technologie i rozwiązania sprzyjające ograniczeniu/eliminacji zanieczyszczeń i emisji  w procesach produkcyjnych i logistycznych
 • Polityki i regulacja służące bioróżnorodności i ekosystemom
 • Identyfikacja pozytywnego i negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na bioróżnorodność i ekosystemy
 • Rozwiązania sprzyjające bioróżnorodności i ekosystemom
 • Systemy zarządzania środowiskowego oraz ekoprojektowania zgodne z polityką Europejskiego Zielonego Ładu

MODUŁ 2 (unikalny dla każdej branży)

Dzień 3

Ekoprojektowanie
 • Zasady wprowadzania produktów na rynek UE
 • Polityki i regulacje dot. ekoprojektowania w tym zasada 6R
 • Paszporty produktowe, etykiety, deklaracje
 • Obowiązki prawne dla wprowadzających i system gospodarki odpadowej – dziś i jutro
 • Ślad węglowy i środowiskowy

Dzień 4

Woda, gleba, zasoby odnawialne i nieodnawialne w obiegu zamkniętym
 • Woda i gleba w politykach i regulacjach
 • Wpływ przedsiębiorstwa na ekosystemy wodne, morskie oraz zrównoważone gospodarowanie gruntami
 • Technologie i rozwiązania wodno-ściekowe w obiegu zamkniętym przedsiębiorstwa
 • Technologie i procesy (bio)remediacji i rekultywacji terenów
 • GOZ w politykach, planach i regulacjach prawnych i w modelach biznesowych
 • Zasoby nieodnawialne i odnawialne w obiegu zamkniętym
 • Technologie recyklingowe, ponownego użycia i napraw

Dzień 5

Zrównoważone projekty inwestycje i ich finansowanie
 • Decyzje i zezwolenia środowiskowe oraz obowiązki raportowania środowiskowego
 • Polityka i regulacje dot. projektów zrównoważonych i ich finansowania
 • Projektowanie zrównoważonych inwestycji
 • Polityki i regulacja służące bioróżnorodności i ekosystemom
 • Finansowanie bankowe – BNP Paribas
 • Programy finansowania projektów pro środowiskowych i GOZ (dotacje i inne formy finansowania)

PRZEKAZUJEMY WIEDZĘ SKUTECZNIE

Poznaj naszych ekspertów

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

szkolenie stacjonarne / online

Branża

Automotive (branża motoryzacyjna), Budownictwo, Chemia przemysłowa, Energetyka i media (Łączność/komunikacja i telekomunikacja), Handel i usługi, Kosmetyki, Maszyny i urządzenia, Materiały budowlane, Meblarstwo, Odzież, Przemysł drzewny, Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny, Przemysł spożywczy i przetwórstwo, Środki czystości, Tekstylia przemysłowe, Transport i logistyka, składowanie, Tworzywa sztuczne, biotworzywa i opakowania, Wyroby farmaceutyczne

Moduł I

11-12.05, 12-13.06

Moduł II

14-16.06, 24-26.04, 8-10.05, 31.05-2.06, 26-28.06