Ścieżka poświęcona raportowaniu i zarządzaniu organizacją

Cały cykl: Moduły I-V

6500,00 

6500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Zapisz się na wybrane moduły

- Jeśli preferujesz uczestnictwo tylko w konkretnych tematach, możesz wybrać interesujące Cię moduły i zapisywać się na nie indywidualnie.

Ścieżka poświęcona raportowaniu
i zarządzaniu organizacją

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 5 modułów tematycznych.
 • Istnieje możlowość zapisania się na poszczególne, wybrane moduły.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Tematy

 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju
 • Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS
 • Zrównoważone zarządzanie organizacją
 • Taksonomia
 • Komunikacja i greenwashing

 • MODUŁ I: Raportowanie zrównoważonego rozwoju

  Program

  • Zapoznanie z wymogami CSRD i praktycznym zastosowaniem w spółce
  • Omówienie wymogów raportowania zgodnie z europejskimi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) (bieżącą propozycja standardów)
  • Wprowadzenie do Taksonomii EU i raportowania zgodnie z art. 8 Taksonomii
  • Przegląd innych standardów i wymogów w zakresie raportowania ESG a także dobrych praktyk rynkowych
  • Omówienie form badania interesariuszy
  • Analiza oceny istotności – teoria + praca warsztatowa
  • Omówienie przebiegu procesu raportowania i zbierania danych ESG

  Prowadzący

  • Maria Krawczyńska-Kaczmarek, ESG & Sustainable Finance Strategic Leader
  • Borys D. Sawicki, Radca Prawny w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak; EFRAG VSME Community Member; Member of ESG Committee

  Terminy

  • Termin: 5.10.2023 r.

  MODUŁ II: Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS

  Program

  • Zrównoważona działalność przedsiębiorstwa w obszarze środowiskowym
  • Zrównoważona działalność przedsiębiorstwa w obszarze społecznym
  • Zrównoważona działalność przedsiębiorstwa w obszarze ładu korporacyjnego
  • Zarządzanie relacjami z interesariuszami
  • Integracja aspektów ESG w długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa

  Prowadząca

  • dr Jolanta Turek, Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej  (Warsaw School of Economics)

  Terminy

  • Termin: 26.10.2023 r.

  MODUŁ III: Zrównoważone zarządzanie organizacją

  Program

  • Wymagania prawne (związane obowiązkiem raportowania ESG – Dyrektywa CSRD i wytyczne ESRS)
  • Oczekiwania rynkowe związane z etycznym prowadzeniem biznesu
  • Kluczowe ryzyka i możliwości związane z tym obszarem
  • Elementy składające się na zrównoważone prowadzenie przedsiębiorstwa takie, jak przywództwo, polityki i procedury, struktura organizacyjna i odpowiedzialność, kultura organizacji i etyka biznesu.
  • Jak firma może poukładać sobie współpracę (w sposób zrównoważony)
  • Dlaczego firmy powinny zadbać o budowanie zrównoważonych relacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi
  • Rekomendowane dla obszaru G standardy, normy i certyfikaty, które mogą wspomóc firmę w prowadzeniu biznesu w sposób zrównoważony
  • Warsztaty z przygotowania procesów/ polityki w firmie z uwzględnieniem elementów zrównoważonego rozwoju

  Prowadzący

  • Jolanta Okońska-Kubica, Dyrektor Zarządzający w ENVIPOL; Przewodnicząca GR KIS 7 Gospodarka o obiegu zamkniętym (Ministerstwo Rozwoju i Technologii); Przewodnicząca Komitetu ds. ESG (Krajowa Izba Gospodarcza)
  • Wojciech Bagiński, Partner/Co-founder Impactiv.Law; Director Board of Directors B Lab

  Terminy

  • Termin: 9.11.2023 r.

  MODUŁ IV: Taksonomia

  Program

  • Unijne i krajowe regulacje w obszarze E
  • Taksonomia – zasady, struktura i akty delegowane
  • DNSH interpretacja i przykłady stosowania
  • Analiza wybranych wskaźników środowiskowych oraz metod ich wyznaczania na potrzeby raportowania ESG
  • Dostosowanie organizacji do zasad minimalnych gwarancji
  • Analiza ryzyk
  • Case studies

  Prowadzący

  • Agnieszka Skorupińska, Partnerka w kancelarii Rymarz Zdort Maruta prowadząca Praktykę Prawa Ochrony Środowiska i ESG, Wiceprzewodnicząca Komitetu ESG Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Członkini EFAG ESRS VSME i LSME community
  • Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa

  Terminy

  • Termin: 23.11.2023 r.

  MODUŁ V: Komunikacja i greenwashing

  Program

  • Zasady komunikacji zrównoważonego rozwoju
  • Komunikacja w procesie zmiany
  • Interesariusze – identyfikacja grup i dialog
  • SDG – 17 celów zrównoważonego rozwoju
  • Greenwashing, cechy i rodzaje
  • Ryzyko greenwashingu w komunikacji
  • UE na wojnie z greenwashingiem (Green Claims Directive)

  Prowadzący

  • Agnieszka Skorupińska, Partnerka w kancelarii Rymarz Zdort Maruta prowadząca Praktykę Prawa Ochrony Środowiska i ESG, Wiceprzewodnicząca Komitetu ESG Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Członkini EFAG ESRS VSME i LSME community
  • Aleksandra Majda, Właścicielka GO Green, Doradca zarządu Hynfra sp. z o. o.; Fundatorka, członek zarządu Fundacja „Obywatele Natury” 

  Terminy

  • Termin: 7.12.2023 r.

  Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

  Moduł: Raportowanie zrównoważonego rozwoju

  Termin: 29.08.2023 r., Termin: 5.10.2023 r.

  Moduł: Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS

  Termin: 26.10.2023 r.

  Moduł: Zrównoważone zarządzanie organizacją

  Termin: 9.11.2023 r.

  Moduł: Taksonomia

  Termin: 23.11.2023 r.

  Moduł: Komunikacja i greenwashing

  Termin: 30.08.2023 r., Termin: 7.12.2023 r.