Taksonomia

Moduł IV

1500,00 

1500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Program

Taksonomia
 • Unijne i krajowe regulacje w obszarze E
 • Taksonomia – zasady, struktura i akty delegowane
 • DNSH interpretacja i przykłady stosowania
 • Analiza wybranych wskaźników środowiskowych oraz metod ich wyznaczania na potrzeby raportowania ESG
 • Dostosowanie organizacji do zasad minimalnych gwarancji
 • Analiza ryzyk
 • Case studies

Prelegenci

Agnieszka Skorupińska

  Partner | Liderka Praktyki ds. Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej | Koordynatorka Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Jest adwokatem z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym oraz partnerem i Liderką Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także Koordynatorką Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w kancelarii CMS. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska. Doradza także w zakresie ESG, w tym raportowania niefinansowego oraz Taksonomii.


Jan Bondaruk

  Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa. Ekspert w zakresie inżynierii środowiska, zrównoważonego rozwoju, transformacji energetycznej,wdrażania ekoinnowacji, programowania ochrony i zarządzania środowiskiem z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej, technologii w gospodarce wodno-ściekowej, gospodarki w obiegu zamkniętym. Koordynuje prace badawcze i wdrożeniowe w obszarze inżynierii środowiska. Uczestniczył w przygotowaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji w Polsce. Autor cyklu szkoleniowego dla samorządów lokalnych i regionalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Realizuje działania doradcze dla przedsiębiorstw w zakresie zielonej gospodarki i zrównoważonych inwestycji. Coach innowacji.

Opis szkolenia

Czwarty moduł szkolenia poświęcony jest tematyce taksonomii. Uczestnicy dowiedzą się o wytycznych taksonomii dotyczących identyfikacji zrównoważonych środowiskowo działań i inwestycji, wynikających z odpowiednich rozporządzeń. Prelegenci, Jan Bondaruk i Agnieszka Skorupińska, przedstawią unijne i krajowe regulacje w obszarze E oraz omówią zasady, strukturę i akty delegowane związane z taksonomią. Uczestnicy będą mieli możliwość zrozumienia interpretacji i przykładów stosowania tzw. DNSH (Działalności o Znaczeniu Istotnym dla Zrównoważonej Finansowości). Podczas szkolenia omówione zostaną również wybrane wskaźniki środowiskowe oraz metody ich wyznaczania w celu raportowania ESG. Ważnym elementem modułu będzie dostosowanie organizacji do zasad minimalnych gwarancji, a także analiza ryzyka związana z taksonomią. Przedstawione zostaną również studia przypadku, które pozwolą uczestnikom na lepsze zrozumienie praktycznych aspektów implementacji taksonomii.

Ścieżka poświęcona raportowaniu
i zarządzaniu organizacją

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 5 modułów tematycznych.
 • Każdy moduł odbywać się będzie w dwóch terminach.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Tematy

 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju
 • Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS
 • Zrównoważone zarządzanie organizacją
 • Taksonomia
 • Komunikacja i greenwashing