Raportowanie zrównoważonego rozwoju

Moduł I

1500,00 

1500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:
PARTNER ŚCIEŻKI RAPORTOWANIE I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Program

Raportowanie zrównoważonego rozwoju
 • Zapoznanie z wymogami CSRD i praktycznym zastosowaniem w spółce
 • Omówienie wymogów raportowania zgodnie z europejskimi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) (bieżącą propozycja standardów)
 • Wprowadzenie do Taksonomii EU i raportowania zgodnie z art. 8 Taksonomii
 • Przegląd innych standardów i wymogów w zakresie raportowania ESG a także dobrych praktyk rynkowych
 • Omówienie form badania interesariuszy
 • Analiza oceny istotności – teoria + praca warsztatowa
 • Omówienie przebiegu procesu raportowania i zbierania danych ESG

Prelegenci

Alina Skrob – Gała 

Dr nauk ekonomicznych w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Menedżerski na Wydziale Prawa i Administracji. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Bankowej i Kolegium Jagiellońskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu. Związana także ze światem biznesu jako niezależny ekspert. Doświadczenie zarządcze zdobyte na stanowiskach menedżerskich głównie w dużych firmach produkcyjnych z kapitałem polskim i zagranicznym. Prowadzi szklenia i doradztwo biznesowe z zakresu procesów zarzadzania. Jest certyfikowanym moderatorem metody design thinking oraz certyfikowanym PM Agile. Obecnie zarządza obszarem ESG w dużej grupie kapitałowej z branży energetycznej (Energa SA z grupy PKN Orlen) gdzie odpowiada za wdrażanie nowych regulacji unijnych z zakresu zrównoważonego rozwoju, za raitingi ESG oraz sprawozdawczość niefinansową. Odpowiada również za współpracę z partnerami zewnętrznymi, takimi jak UN Global Compact czy PKEE. Członkini Komitetu ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Rady Innowatorów przy Stowarzyszeniu ESG, Grupy Roboczej ds. usprawnienia raportowania ESG wśród polskich przedsiębiorstw przy Ministerstwie Finansów.

Borys D. Sawicki

Specjalizuje się w bankowości i finansach, koncentrując się na transakcjach finansowania inwestycji, w tym w formule project finance, w szczególności w sektorach energetycznym, infrastruktury i nieruchomości. Aktywnie wspiera klientów w kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją i zrównoważonym finansowaniem, w tym w ocenie zgodności działalności z taksonomią UE i raportowaniem zagadnień zrównoważonego rozwoju. Doradza również w transakcjach sekurytyzacji wierzytelności, faktoringowych i leasingowych. Od wielu lat regularnie doradza międzynarodowym instytucjom finansowym, w tym Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju oraz Bankowi Światowemu.

Opis szkolenia

Podczas tego modułu szkolenia uczestnicy dowiedzą się o wymogach raportowania zrównoważonego rozwoju, w tym Dyrektywy CSRD, europejskich standardów raportowania (ESRS) oraz innych standardów i dobrych praktyk rynkowych. Prelegenci przedstawią praktyczne zastosowanie tych wymogów w spółce oraz omówią formy badania interesariuszy. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z analizą oceny istotności oraz przebiegiem procesu raportowania i zbierania danych ESG. Szkolenie zapewni kompleksową wiedzę na temat raportowania zrównoważonego rozwoju, przygotowując uczestników do skutecznego wdrażania tych standardów w swojej organizacji.

Ścieżka poświęcona raportowaniu
i zarządzaniu organizacją

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 5 modułów tematycznych.
 • Każdy moduł odbywać się będzie w dwóch terminach.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców w danym terminie szkolenia.

  Tematy

 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju
 • Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS
 • Zrównoważone zarządzanie organizacją
 • Taksonomia
 • Komunikacja i greenwashing