Baza wiedzy

Zestaw 12 projektów Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju #ESRS, został przyjęty przez działającą przy #EFRAG’u Sustainability Reporting Board

12projektow

Zestaw 12 projektów Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju #ESRS, został przyjęty przez działającą przy #EFRAG’u Sustainability Reporting Board

📜Zestaw 12 projektów Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju #ESRS, został przyjęty przez działającą przy #EFRAG’u Sustainability Reporting Board.

W sierpniu tego roku działający przy Krajowa Izba Gospodarcza (Polish Chamber of Commerce) Komitet ds. ESG odniósł się do pierwszych propozycji wskaźników raportowania niefinansowego (ESRS). W swoich rekomendacjach Komitet podkreślił, że mimo słuszności założeń stojących za ESRS, wymogi te wiążą się bezpośrednio z bardzo precyzyjnymi obowiązkami dla firm, na które może im być trudno odpowiedzieć bez dedykowanego wsparcia eksperckiego.

„ESRS wymaga od polskich przedsiębiorców dużo więcej w porównaniu z dotychczasowymi wymogami obecnymi w polskim prawie. Co więcej, wymogi raportowania ESRS są też bardziej wymagające niż te z Global Reporting Initiative (GRI). Kolejnym zagrożeniem związanym z ESRS jest to, że nakładają na przedsiębiorstwa obowiązki podjęcia pewnych działań lub zaniechania dotychczasowych działań w ramach prowadzonego biznesu. Normalnie tego rodzaju obowiązki są wprowadzana aktem takim jak dyrektywa w odpowiednim procesie legislacyjnym, w którym można intensywnie brać udział. Jednak tutaj nie będzie to miało miejsca” – czytamy w rekomendacji Komitetu ds. ESG.

Mimo zastrzeżeń, członkowie Komitetu stwierdzili, że wdrożenie standaryzacji w życie wpłynie pozytywnie na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, a w szczególności na redukcję emisji CO2 i ograniczenie związanych z nimi zmian klimatu.

💡 Komitet ds. ESG działający przy #KIG od sierpnia 2022 roku jest jedynym tego rodzaju ciałem eksperckim w Polsce, który na bieżąco nie tylko monitoruje prace organów europejskich nad nowymi przepisami, ale również wydaje swoje rekomendacje, zwracając uwagę prawodawcy na zagrożenia i wyzwania, stojące przed polskim biznesem.

☛ https://lnkd.in/eHsuS4M6