Zrównoważone zarządzanie organizacją

Moduł III

1500,00 

1500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:
PARTNER ŚCIEŻKI RAPORTOWANIE I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Program

Zrównoważone zarządzanie organizacją
 • Wymagania prawne (związane obowiązkiem raportowania ESG – Dyrektywa CSRD i wytyczne ESRS)
 • Oczekiwania rynkowe związane z etycznym prowadzeniem biznesu
 • Kluczowe ryzyka i możliwości związane z tym obszarem
 • Elementy składające się na zrównoważone prowadzenie przedsiębiorstwa takie, jak przywództwo, polityki i procedury, struktura organizacyjna i odpowiedzialność, kultura organizacji i etyka biznesu.
 • Jak firma może poukładać sobie współpracę (w sposób zrównoważony)
 • Dlaczego firmy powinny zadbać o budowanie zrównoważonych relacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • Rekomendowane dla obszaru G standardy, normy i certyfikaty, które mogą wspomóc firmę w prowadzeniu biznesu w sposób zrównoważony
 • Warsztaty z przygotowania procesów/ polityki w firmie z uwzględnieniem elementów zrównoważonego rozwoju

Prelegenci

Jolanta Okońska-Kubica

  Dyrektor Zarządzający w firmie ENVIPOL. Przewodnicząca Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Specjalizuje się we wspieraniu firm i organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju (analizy, strategie, raporty, szkolenia, itp). Ekspert z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej, współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem z obszaru planowania strategicznego i rozwoju biznesu zgodnie z koncepcją z zrównoważonego rozwoju i GOZ w dużej międzynarodowej firmie. Członek RN jednej ze spółek odzieżowych notowanych na GPW. Koordynator wielu projektów wdrażanych przez małe, średnie i duże firmy z branży chemicznej, recyklingowej, opakowaniowej i odzieżowej. Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym


Marta Jedlińska

  Menadżerka z ponad 25 letnim doświadczeniem w pracy dla różnych instytucji finansowych – w bankowości prywatnej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Przez wiele lat pracowała jako dyrektorka biur i departamentów zgodności w bankach – inwestycyjnym (Deutsche Bank) i uniwersalnym (Deutsche Bank, BNP Paribas Polska S.A.). W ramach międzynarodowej struktury grupy kapitałowej Deutsche Banku koordynowała prace zespołów Compliance w różnych krajach przy wdrażaniu standardów grupowych i regulacji europejskich. Marta Jedlińska od 2014 r. jest członkinią Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich i współautorką wydawanych przez Komisję rekomendacji. Jest też członkinią Komitetu ds. Zrównoważonych Finansów przy ZBP. Ostatnie dwa lata pracowała w Oddziale Societe Generale w Polsce, gdzie kierowała Departamentem Compliance i rozpoczęła wdrażanie w tej organizacji zagadnień ESG. Autorka komentarzy praktycznych na tematy ESG dla wydawnictwa i serwisu Wolters Kluver, prowadzi szkolenia oraz warsztaty „Mozaika klimatyczna”. We wrześniu 2023 r. objęła stanowisko Dyrektorki Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Opis szkolenia

W trakcie modułu poświęconemu zrównoważonemu zarządzaniu organizacją, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymogów dotyczących ładu korporacyjnego zgodnie z dyrektywą CSRD i europejskimi standardami raportowania (ESRS), w tym procesów i polityk. Podczas szkolenia zostaną omówione również wymogi prawne związane z obowiązkiem raportowania ESG oraz oczekiwania rynkowe związane z etycznym prowadzeniem biznesu. Uczestnicy będą mieli możliwość zrozumienia kluczowych ryzyk i możliwości związanych z tym obszarem oraz dowiedzą się, jakie elementy są niezbędne do skutecznego zrównoważonego prowadzenia przedsiębiorstwa, takie jak przywództwo, polityki i procedury, struktura organizacyjna i odpowiedzialność, kultura organizacji i etyka biznesu. Omówione zostaną również strategie budowania zrównoważonych relacji z interesariuszami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Szkolenie zapewni również informacje na temat rekomendowanych standardów, norm i certyfikatów w obszarze ESG, które mogą wspierać firmę w prowadzeniu biznesu w sposób zrównoważony. Uczestnicy będą mieli również możliwość wzięcia udziału w warsztatach, podczas których opracują procesy i polityki uwzględniające elementy zrównoważonego rozwoju w swojej firmie.

Ścieżka poświęcona raportowaniu
i zarządzaniu organizacją

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 5 modułów tematycznych.
 • Każdy moduł odbywać się będzie w dwóch terminach.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

  Tematy

 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju
 • Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS
 • Zrównoważone zarządzanie organizacją
 • Taksonomia
 • Komunikacja i greenwashing