Ekspercki pakiet bazowy

Moduły 1-3

2795,00 

2795,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Możliwy jest udział 3 osób z jednej firmy w całym trzydniowym szkoleniu w cenie 6500 zł netto (+23% VAT)

Dzień 1 (9.30-16.30)

Zrównoważony rozwój w politykach, regulacjach i obowiązkach firm

9.30-11.30
Mega trendy, wyzwania świata, polityka ONZ – 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG), CSR

01-janbondaruk

Agnieszka Skorupińska
Partnerka kierująca Praktyką ds. Prawa Ochrony Środowiska i ESG


Europejski Zielony Ład i kluczowe cele, strategie, polityki zrównoważonego rozwoju UE do 2030 i 2050 roku

Agnieszka Skorupińska
Partnerka kierująca Praktyką ds. Prawa Ochrony Środowiska i ESG

Obowiązki prawne związane z raportowaniem ESG firm (ustawa o rachunkowości, NFRD, CSRD, CSDD, taksonomia itp.)

Agnieszka Skorupińska
Partnerka kierująca Praktyką ds. Prawa Ochrony Środowiska i ESG

11.30-11.45
Przerwa

W kierunku neutralności klimatycznej firmy do 2050 roku

11.45-13.30
Obowiązki i odpowiedzialność firm wynikająca z regulacji prawnych dotyczących klimatu, efektywności energetyczej, mixu energetycznego, w tym omówienie wskaźnikow raportowania w tym obszarze

potocki

Mikołaj Potocki
Altemis


Ślad węglowy dla organizacji i produktów

Mikołaj Potocki
Altemis

Polityka i strategia klimatyczna w przedsiębiorstwie – cele i możliwe kierunki transformacji zgodne z polityką UE i porozumieniem paryskim

Mikołaj Potocki
Altemis

13.30-14.30
Przerwa obiadowa

Możliwość a konieczność wdrażania modeli biznesowych GOZ

14.30-16.30
Obowiązki i odpowiedzialność firm wynikająca z regulacji prawnych dotyczących ekoprojektowania, ROP, zasobów, gospodarki zasobami w tym odpadami w obiegu zamkniętym, w tym omówienie wskaźnikow raportowania w tym obszarze

06

Joanna Kulczycka
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; AGH


Cele GOZ w strategiach wybranych krajów, regionów i miast i organizacji

Joanna Kulczycka
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; AGH


Dobre praktyki wdrożonych modeli biznesowych GOZ – koszty i korzyści dla firm

Joanna Kulczycka
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; AGH


Wskaźniki GOZ a CSR i ESG

Joanna Kulczycka
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; AGH


Dzień 2 (9.30-15.45)

Skuteczna ochrona powietrza i środowiska naturalnego przez firmę

9.30-11.30
Obowiązki i odpowiedzialność firm wynikające z regulacji prawnych dotyczących emisji zanieczyszczeń, wody i ścieków oraz środowiska naturalnego, w tym omówienie wskaźnikow raportowania w tym obszarze

kruczek

Mariusz Kruczek
Główny Instytut Górnictwa


Polityka i strategia różnorodności biologicznej i ekosystmów w przedsiębiorstwie – cele i możliwe kierunki transformacji zgodne z polityką UE

Mariusz Kruczek
Główny Instytut Górnictwa

11.30-11.45
Przerwa

Zrównoważone prowadzenie biznesu

11:45-13:45
Obowiązki firm wynikające z regulacji prawnych związanych z kwestiami ładu korporacyjnego, odpowiedzialności organów zarządczych i nadzorczych za relacje wewnętrzne i zewnętrzne (w ramach łańcuchów wartości), w tym omówienie wskaźnikow raportowania w tym obszarze

boryssawicki

Borys D. Sawicki
Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak


Regulacje dotyczące finansowania zrównoważonych projektów (m.in. taksonomia UE, SFDR, EU Green Bond Regulation)

Borys D. Sawicki
Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

13.45-14.45
Przerwa obiadowa

Raportowanie zrównoważonego rozwoju w organizacji

14.45-15.45
Raportowanie ESG w praktyce (wytyczne, regulacje i omówienie procesu, w tym analiza istotności) 

krawczynska

Maria Krawczyńska-Kaczmarek
Forum Odpowiedzialnego Biznesu


Ratingi ESG – przegląd, szanse i wyzwania

Maria Krawczyńska-Kaczmarek
Forum Odpowiedzialnego Biznesu


Dzień 3 (9.30-16.00)

Skuteczne respektowanie praw człowieka i praw pracy w przedsiębiorstwie

9.30-11.30
Obowiązki firm wynikające z międzynarodowych standardów w zakresie odpowiedzialnego biznesu oraz regulacji prawnych dot. aspektów społecznych, praw człowieka i praw pracowniczych z uwzględnieniem minimalnych gwarancji wskazanych w art. 18 Taksonomii.

Jacqueline Kacprzak
Ekspertka CSR/RBC/BHR/ESG


Międzynarodowy system ochrony praw człowieka a należyta staranność w odniesieniu do praw człowieka. Ocena ryzyka możliwości naruszeń praw człowieka i kolejne kroki procesu należytej staranności. Specyfiki sektorowe i branżowe.

Jacqueline Kacprzak
Ekspertka CSR/RBC/BHR/ESG

Prawa człowieka w perspektywie grup kluczowych interesariuszy – jak zadbać o poszanowanie praw człowieka w przedsiębiorstwie, w jego łańcuchu wartości czy w relacjach z lokalnymi społecznościami.

Jacqueline Kacprzak
Ekspertka CSR/RBC/BHR/ESG

11.30-11.45
Przerwa

Podstawy wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacji

11.45-13.45
Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju organizacji: interesariusze, strategia, polityki, cele, działania zasoby, wskaźniki rezultatów

kubicka

Jolanta Okońska-Kubica
ENVIPOL

Przygotowanie struktury firmy dla sprawnego zarządzania zrównoważonym rozwojem – organizacja, procesy, procedury, monitoring

Jolanta Okońska-Kubica
ENVIPOL


13.45-14.45
Przerwa obiadowa

Finansowanie zrównoważonych projektów

14.45-16.00
Dostępne źródła finansowania projektów cyrkularnych

Tenerowicz

Rafał Tenerowicz
Manager w Stratego Sp. z o.o.


Praktyczne aspekty spełnienia kryteriów środowiskowych w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Rafał Tenerowicz
Manager w Stratego Sp. z o.o.

Cel

Podczas szkolenia podstawowego poruszone zostaną m.in. tematy z obszarów GOZ, efektywności energetycznej, obliczania śladu węglowego czy zrównoważonych łańcuchów wartości. Jest to oferta dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju - od polityk europejskich i megatrendów do finansowania zrównoważonych projektów i przygotowania raportów niefinansowych.

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

szkolenie stacjonarne / online

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

Terminy

13-15 marca 2024
17-19 kwietnia 2024
13-15 maja 2024
17-19 czerwca 2024

 

Dla kogo?

Ścieżka podstawowa jest dedykowana przedsiębiorcom, menedżerom i specjalistom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju o kluczowe aspekty wynikające z regulacji europejskich i krajowych, przygotować firmę na nadchodzące w związku z nimi zmiany i zaplanować skuteczne działania, które ułatwią im wdrażanie nowych modeli biznesowych.

Możesz również zamówić wybrane moduły szkolenia​

Szkolenie

moduł 1
Zrównoważony rozwój w politykach i regulacjach
1 dzień

Szkolenie

moduł 2
Zrównoważony rozwój w organizacji


1 dzień

Szkolenie

moduł 3
Finansowanie i projekt wsparcia

1 dzień