Warsztaty

Znajdź właściwy warsztat ESG

Zostań specjalistą od ESG

Warsztaty Szkoły ESG pomagają ekspertom odpowiedzialnym za transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju przygotować firmę do raportowania ESG. Oferta uwzględnia także potrzeby MŚP. Tematyka warsztatów odpowiada na realne zapotrzebowanie firm w zakresie kompetencji pracowników oddelegowanych do obszaru ESG. Certyfikat Szkoły ESG pozwala na zwiększenie raportowanej liczby pracowników rzetelnie przeszkolonych w obszarze ESG – takie informacje są objęte raportowaniem ESG.


Zdobądź wiedzę i umiejętności, które pozwolą ci na samodzielne przeprowadzenie obliczeń śladu węglowego organizacji zgodnie ze standardem GHG Protocol. Dowiedz się, jak interpretować i spełnić poszczególne wymagania standardu.

Na warsztatach omówione zostaną również zagadnienia dotyczące monitorowania i redukcji śladu węglowego, a także poprawnego raportowania informacji.

Zdobądź kompleksową wiedzę przygotowującą do wdrożenia zasad należytej staranności – due diligence w swojej organizacji.

Naucz się efektywnego zarządzania ryzykiem związanym z prawami człowieka i środowiska w działalności własnej i łańcuchu dostaw. Dowiedz się, jak dzięki przestrzeganiu zasad należytej staranności zbudować wiarygodny profil ESG swojej organizacji.

Dowiedz się jak identyfikować kluczowych interesariuszy firmy. identyfikację ich oczekiwań i prowadzenie dialogu ze stronami zainteresowanymi.

Naucz się sporządzać mapę i macierz interesariuszy, ankietę diagnozującą ich oczekiwania, projektować działania komunikacyjne dedykowane poszczególnym grupom interesariuszy.

Uzyskaj praktyczne kompetencje w zakresie wdrożenia ESG w firmie. Dowiedz się, jak komunikować zmianę, budować zespoły, ustalać KPI, implementować i monitorować procesy zarządzania zmianą, prowadzić ewaluację efektywności.

Poznaj praktyczne narzędzia do skutecznego wdrażania polityk ESG.

Zdobądź praktyczną wiedzę i umiejętności, które pozwolą ci na samodzielne przeprowadzenie obliczeń śladu węglowego produktów zgodnie ze standardem GHG Protocol.

Nauczysz się interpretować i spełniać poszczególne wymagania standardu oraz przeprowadzić obliczenia śladu środowiskowego.

Przeprowadź diagnozę ESG w swojej organizacji. Twórz rekomendacje dla zrównoważonego rozwoju swojej firmy z obszaru MŚP.

Poznaj poszczególne etapy procesu i metody wykorzystywane do identyfikacji i oceny dokumentów, procesów i danych posiadanych w swojej firmie z obszaru MŚP.

Rozwiń umiejętność rozpoznawania oraz skutecznego rozwiązywania problemów etycznych w środowisku biznesowym mieszczących się w kryteriach ESG. .

Poznaj elementy niezbędne do podejmowania decyzji etycznych poprzez zdefiniowanie kluczowych dokumentów i zagadnień.

Zyskaj narzędzia do pracy wewnątrz organizacji nad transformacją HR w stronę odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Poprzez dyskusje i studia podczas szkolenia poznasz kontekst regulacyjny i kwestię Minimalnych Gwarancji.


Zdobądź praktyczną wiedzę i narzędzia niezbędne do efektywnego wdrażania modeli biznesowych opartych na zasadach GOZ.

Poznaj przykłady case study, które pokazują, jak inne firmy skutecznie wdrażają GOZ i zrównoważony rozwój w swojej strategii biznesowej.Dowiedz się, jak strategicznie zaplanować transformację klimatyczną w firmie.

Poznaj standardy w raportowaniu niefinansowym oraz elementy, które wymagają zewnętrznego audytu.Naucz się, jak promować produkt, usługę, firmę, aby uniknąć greenwashingu

Zyskaj pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad zrównoważonej komunikacji.
Poznaj metody i techniki identyfikowania wpływu przedsiębiorstwa na obszary o wysokiej bioróżnorodności, a także zasady planowania, wdrażania i raportowania działań zgodnie z ESRS.
Rozwiń umiejętność rozpoznawania oraz skutecznego rozwiązywania problemów etycznych w środowisku biznesowym mieszczących się w kryteriach ESG. .

Poznaj elementy niezbędne do podejmowania decyzji etycznych poprzez zdefiniowanie kluczowych dokumentów i zagadnień.

Zyskaj narzędzia do pracy wewnątrz organizacji nad transformacją HR w stronę odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Poprzez dyskusje i studia podczas szkolenia poznasz kontekst regulacyjny i kwestię Minimalnych Gwarancji.

Dowiedz się, czym jest „oświadczenie środowiskowe” i jak je stosować. Poznasz polskie akty prawne, m.in. ustawę o ochronie konkurencji i konsumenta.

Naucz się formułować przekaz bez greenwashingu, zyskaj pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad zrównoważonej komunikacji.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.