O nas

Szkoła ESG

Szkoła ESG to inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, która powstała we współpracy z firmą ADN Akademia.

Szkolenia zorganizowane pod opieką merytoryczną ekspertów Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej służyć mają zwiększeniu wiedzy przedsiębiorców na temat transformacji klimatycznej, a w szczególności wyzwań i wymagań, które już ich dotyczą bądź będą ich dotyczyć w przyszłości w związku z nowymi regulacjami Komisji Europejskiej oraz nowelizacji ustaw na poziomie krajowym.

Dostosowanie się do wymagań związanych z zieloną tranzycją jest kluczowe, aby polskie firmy mogły zachować konkurencyjność na rynku europejskim.

PRZEKAZUJEMY WIEDZĘ SKUTECZNIE

Poznaj naszych ekspertów

KIG_logo

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych. KIG dba o rozwój przedsiębiorczości poprzez organizację licznych wydarzeń oraz webinarów dla przedsiębiorców oraz obserwację środowiska legislacyjnego. Co więcej, Krajowa Izba Gospodarcza wyznacza nowe ścieżki w promocji ochrony środowiska i ekologii wśród małych i średnich przedsiębiorców; a także tworzy projekty, których celem jest uświadamianie MSP o kluczowym dla świata i społeczeństwa wyzwaniu.

Eksperci KIG zajmują się rozwiązaniami ekologicznymi, wodorem czy gospodarką odpadami. Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej oraz Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego powstała Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. KIG działa w Zespole Doradczym przy Ministrze Klimatu, a także w Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. KIG zawarł z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dwa Porozumienia w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych.

Komitet ds. ESG
Komitet ds. ESG jest doradczą, wyspecjalizowaną formą wspierającą działania Kierownictwa i podmiotów zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej, a do jego zadań należą: szkolenie przedsiębiorców i informowanie ich o znaczeniu ESG; opracowanie krajowego standardu oceny ESG; zgłoszenie uwag do wskaźników EFRAG; prowadzenie dialogu z rządem i instytucjami państwowymi i udział w krajowych i unijnych konsultacjach prawnych związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Przewodniczącą Komitetu jest Jolanta Okońska-Kubica.

Członkowie Komitetu:

 • Jolanta Okońska-Kubica, Przewodnicząca Komitetu; ENVIPOL;
 • Agnieszka Skorupińska, Wiceprzewodnicząca Komitetu; CMS;
 • Magdalena Bohusz-Boguszewska, Centrum Łukasiewicz;
 • dr Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa;
 • Maria Krawczyńska, BNP Paribas Bank Polska S.A.;
 • dr hab. prof. Joanna Kulczycka, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN;
 • dr Igor Mitroczuk, Akademia Leona Koźmińskiego;
 • Anna Papka, Amazon Polska;
 • Arkadiusz Pączka, FPP;
 • Borys Sawicki, SKS Legal;
 • Beata Staszkow, Związek Pracodawców Polska Miedź;
 • Wojciech Konecki, APPLiA Związek Producentów AGD;
 • Aleksander Szalecki, Stratego;
 • Klaudia Kleps, Polska Izba Przemysłu Chemicznego;
 • Ewelina Karp-Kręglicka, Budimex SA;
 • Alina Skrob-Gała, Energa SA;
 • Małgorzata Jarczyk-Zuber, ING Bank Śląski SA;
 • Aleksandra Majda, Hynfra;
 • Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland;
 • Jerzy Bombczyński, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.;
 • Robert Adamczyk, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR);
 • Edyta Żabczynska, Veolia;
 • Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy;
 • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
 • Joanna Jamka, ADN Akademia;
 • Martyna Strupczewska, Adamed Pharma S.A.
 • Paweł Tyszkiewicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.
adn_logo-01

ADN Akademia

ADN Akademia to jedna z największych firm szkoleniowych w Polsce. Jej zespół tworzą doświadczeni menedżerowie najbardziej uznanych firm szkoleniowych i doradczych  działających na polskim oraz międzynarodowym rynku.

Od ponad 15 lat (wcześniej jako Akademia MDDP teraz jako ADN Akademia) dostarczają praktyczną wiedzę, oferując szerokie spektrum szkoleń, kursów i studiów w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, prawa, a także praktyczne warsztaty z obszarów zarządzania strategicznego czy rozwoju wszelkich kompetencji biznesowych, zawodowych, osobistych i informatycznych. To dogodny partner przedsiębiorstw w podnoszeniu ich konkurencyjności i efektywności.