Diagnoza ESG dla MŚP. NOWOŚĆ

Warsztat stacjonarny w Warszawie

890,00 

890,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:
Zapisz co najmniej 3 osoby z jednej firmy i uzyskaj rabat 20%

W jakim stopniu twoja firma spełnia obecne i przyszłe wymogi ESG

Diagnoza ESG dla MŚP

Przeprowadź diagnozę ESG w swojej organizacji. Twórz rekomendacje dla zrównoważonego rozwoju swojej firmy z obszaru MŚP.

Dzięki szkoleniu zdobędziesz kompleksową wiedzę przygotowującą do przeprowadzenia diagnozy ESG w swojej organizacji i oceny stopnia zgodności z obowiązującymi i projektowanymi regulacjami z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Poznasz poszczególne etapy procesu i metody wykorzystywane do identyfikacji i oceny dokumentów, procesów i danych posiadanych w swojej firmie z obszaru MŚP.

Nauczysz się identyfikować luki w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu zarządczego oraz formułować rekomendacje dotyczące działań pozwalających na osiągnięcie zgodności z regulacjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

Praktyczny, interaktywny charakter zajęć umożliwi ci pracę w grupach i projektowanie rozwiązań z zakresu poszczególnych obszarów ESG, zadawanie pytań, wymianę doświadczeń, analizę case studies.

Twoje korzyści z udziału w warsztacie

 1. Podczas 4 godzin warsztatu ESG czeka cię dużo praktyki, ćwiczeń, wymiany wiedzy i doświadczeń
 2. Poznasz korzyści z przeprowadzenia procesu diagnozy ESG dla organizacji z obszaru MŚP
 3. Zyskasz praktyczne wskazówki dotyczące metodologii diagnozy ESG
 4. Zgłębisz wiedzę nt. narzędzi wspierających proces (analiza SWOT, kwestionariusz diagnozy ESG, analiza istotności, analiza luk)
 5. Nauczysz się przeprowadzania procesu diagnozy ESG z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi
 6. Zyskasz umiejętność weryfikowania stopnia zgodności organizacji MŚP z obowiązującymi i projektowanymi regulacjami z obszaru zrównoważonego rozwoju
 7. Nauczysz się identyfikowania luk w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu zarządczego
 8. Będziesz umieć formułować rekomendacje dotyczące działań pozwalających na osiągnięcie zgodności z regulacjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju
 9. Uzyskasz certyfikat Szkoły ESG, sygnowany przez stabilne na rynku instytucje: Krajową Izbę Gospodarczą i ADN Akademię

Program warsztatu ESG | 12:00 - 16:00

 • Diagnoza ESG – na czym polega i jakie przynosi korzyści
 • Omówienie poszczególnych etapów diagnozy (analiza istotności, benchmark branżowy, analiza luk, analiza SWOT ESG, raport z diagnozy ESG)
 • Metody identyfikacji i oceny posiadanych dokumentów, procesów oraz danych
 • Przykłady luk z obszaru środowiskowego, społecznego i ładu zarządczego
 • Praca warsztatowa: analiza luk z obszaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego na podstawie scenariusza przygotowanego przez prowadzącą, tworzenie rekomendacji i raportu dla zarządu

Adresaci warsztatu ESG

 • Przedstawiciele firm sektora MŚP – małych i średnich przedsiębiorstw
 • Członkowie zarządu i kadra kierownicza
 • Pracownicy działów CSR/ESG/zrównoważonego rozwoju
 • Pracownicy działów takich jak ochrona środowiska, compliance, zarządzanie ryzykiem, dział prawny, którzy chcą się dowiedzieć jak przygotować organizację na zmiany wynikające z regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju i jak zaplanować skuteczne działania, umożliwiające implementację nowych wymogów do strategii biznesowych
 • Przedstawiciele firm sektora MŚP – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Poziom zaawansowania: dla średniozaawansowanych i zaawansowanych.

Prowadząca

Monika Porębska

Pełnomocniczka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A.

Koordynatorka sektora cement/przemysł chemiczny w ramach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE działającej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Członkini Grupy Roboczej ds. należytej staranności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Odpowiada za koordynację prac Zespołu ds. ESG. Specjalizuje się w raportowaniu zagadnień ESG, tworzeniu i wdrażaniu strategii CSR oraz strategii zrównoważonego rozwoju, projektowanie działań, polityk i procedur z tego obszaru.

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

warsztat stacjonarny

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.