Ekspercki pakiet bazowy

Moduły 1-3

2795,00 

2795,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Możliwy jest udział 3 osób z jednej firmy w całym trzydniowym szkoleniu w cenie 6500 zł netto (+23% VAT)

Dzień 1 (9.30-16.15) - Moduł 1

Zrównoważony rozwój w politykach, regulacjach i praktykach rynkowych

9.30-11.15
Megatrendy i wyzwania w różnych regionach świata

01

Tomasz Chruszczow
Były czempion klimatyczny wysokiego szczebla COP4


Polityka ONZ – 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG) – zasady wyboru priorytetowych działań w firmie i ich realizacja

Tomasz Chruszczow
Były czempion klimatyczny wysokiego szczebla COP4


Europejski Zielony Ład i kluczowe cele, strategie, polityki zrównoważonego rozwoju UE do 2030 i 2050 roku

Tomasz Chruszczow
Były czempion klimatyczny wysokiego szczebla COP4


Od społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) do zintegrowanego raportowania i ESG

Tomasz Chruszczow
Były czempion klimatyczny wysokiego szczebla COP4

11.15-11.30

Przerwa

Obowiązki firm wynikające z regulacji prawnych

11.30-13.30
Obowiązki i odpowiedzialność firm wynikające z regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska – w tym klimat, woda, zanieczyszczenia, GOZ, odpady, ROP, taksonomia, opłaty i kary środowiskowe

01-janbondaruk

Agnieszka Skorupińska
Partnerka kierująca Praktyką ds. Prawa Ochrony Środowiska i ESG


Obowiązki firm wynikające z regulacji prawnych dot. aspektów społecznych prawa człowieka i prawa pracy z uwzględnieniem wytycznych wynikających z tzw. minimalnych gwarancji

Agnieszka Skorupińska
Partnerka kierująca Praktyką ds. Prawa Ochrony Środowiska i ESG

Obowiązki firm wynikające z regulacji prawnych związanych z kwestiami zrównoważonego zarządzania i ładem korporacyjnym, ryzyko i systemem kontroli wewnętrznej w świetle ESG oraz odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej oraz organizacji za naruszenia w zakresie ESG

Agnieszka Skorupińska
Partnerka kierująca Praktyką ds. Prawa Ochrony Środowiska i ESG


Obowiązki prawne związane z raportowaniem ESG firm  (ustawa o rachunkowości, NFRD, CSRD, CSDD, taksonomia itp.)

Agnieszka Skorupińska
Partnerka kierująca Praktyką ds. Prawa Ochrony Środowiska i ESG

13.30-14.30
Przerwa obiadowa

W kierunku neutralności klimatycznej firmy do 2050 roku

14.30-16.15
Ślad węglowy dla organizacji i produktów

Mikołaj Potocki
Bureau Veritas Polska


Polityka i strategia klimatyczna w przedsiębiorstwie – cele i możliwe kierunki transformacji zgodne z polityką UE i porozumieniem paryskim

Agnieszka Potęga
Bureau Veritas Polska

Dzień 2 (10.00-17.00) - Moduł 2

Regulacje dotyczące zrównoważonego finansowania

9:30-11:45
Rozwiązania prawne i rynkowe służące budowaniu zrównoważonych łańcuchów wartości (w tym Dyrektywa CSDD i inne europejskie regulacje prawne)

boryssawicki

Borys D. Sawicki
Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

11.45-12.00
Przerwa

Finansowanie zrównoważonych projektów

13.30-15.15
Dostępne źródła finansowania projektów cyrkularnych

Jakub Golak
Stratego Sp. z o.o.Praktyczne aspekty spełnienia kryteriów środowiskowych w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Jakub Golak
Stratego Sp. z o.o.

14.45-15.00
Przerwa

Podstawy wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacji - raportowanie

15.00-17.00
Obowiązkowe raportowanie ESG – standardy w tym GRI i planowane ESRS, praktyka rynkowa , dobre przykłady, słabe i mocne strony

krawczynska

Maria Krawczyńska
Forum Odpowiedzialnego Biznesu


16:00-17:00

Ratingi ESG – przegląd, szanse i wyzwania

Maria Krawczyńska
Forum Odpowiedzialnego Biznesu


Dzień 3 (10.00-16.45) - Moduł 3

Podstawy wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacji - organizacja i planowanie

9.30-11.45
Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju organizacji: interesariusze, strategia, polityki, cele, działania zasoby, wskaźniki rezultatów

kubicka

Jolanta Okońska-Kubica
ENVIPOL

Przygotowanie struktury firmy dla sprawnego zarządzania zrównoważonym rozwojem – organizacja, procesy, procedury, monitoring

Jolanta Okońska-Kubica
ENVIPOL


11.45-12.00
Przerwa

Finansowanie zrównoważonych projektów

12.00-12.45
Możliwości finansowania transformacji energetycznej przedsiębiorstw (źródła finansowania, pomoc techniczna w przygotowaniu inwestycji, możliwe dotacje w ramach środków z UE, opłacalność projektów).

Marcin Zagłoba
BNP Paribas

12.45-13.45
Przerwa obiadowa

Możliwość a konieczność wdrażania modeli biznesowych GOZ

14.45-15.45
GOZ – uwarunkowania prawne i rynkowe

06

Joanna Kulczycka
Koordynator ds. ESG i Rozwoju Produktu, Dom Development S.A.


Cele GOZ w strategiach wybranych krajów, regionów i miast i organizacji

Anna Bączyk
Koordynator ds. ESG i Rozwoju Produktu, Dom Development S.A.

15.45-16.00
Przerwa

16:00-16:45

Dobre praktyki wdrożonych modeli biznesowych GOZ – koszty i korzyści dla firm

Anna Bączyk
Koordynator ds. ESG i Rozwoju Produktu, Dom Development S.A.


Wskaźniki GOZ a CSR i ESG

Anna Bączyk
Koordynator ds. ESG i Rozwoju Produktu, Dom Development S.A.


Cel

Podczas szkolenia podstawowego poruszone zostaną m.in. tematy z obszarów GOZ, efektywności energetycznej, obliczania śladu węglowego czy zrównoważonych łańcuchów wartości. Jest to oferta dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju - od polityk europejskich i megatrendów do finansowania zrównoważonych projektów i przygotowania raportów niefinansowych.

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

szkolenie stacjonarne / online

Terminy

19-21 czerwca 2023
18-20 września 2023
23-25 października 2023
20-22 listopada 2023
13-15 grudnia 2023

Dla kogo?

Ścieżka podstawowa jest dedykowana przedsiębiorcom, menedżerom i specjalistom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju o kluczowe aspekty wynikające z regulacji europejskich i krajowych, przygotować firmę na nadchodzące w związku z nimi zmiany i zaplanować skuteczne działania, które ułatwią im wdrażanie nowych modeli biznesowych.

Możesz również zamówić wybrane moduły szkolenia​

Szkolenie

moduł 1
Zrównoważony rozwój w politykach i regulacjach
1 dzień

Szkolenie

moduł 2
Zrównoważony rozwój w organizacji


1 dzień

Szkolenie

moduł 3
Finansowanie i projekt wsparcia

1 dzień