Ekspercki pakiet bazowy

Moduły 1-3

2795,00  netto (+23% VAT)

Sku:
N/A
Udostępnij:

Możliwy jest udział 3 osób z jednej firmy w całym trzydniowym szkoleniu w cenie 6500 zł netto (+23% VAT)

Dzień 1 (10.00-16.45) - Moduł 1

Zrównoważony rozwój w politykach, regulacjach i praktykach rynkowych

9.30-11.15
Megatrendy i wyzwania w różnych regionach świata

01

Mariusz Kruczek
Główny Instytut Górnictwa


Polityka ONZ – 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG) – zasady wyboru priorytetowych działań w firmie i ich realizacja

Mariusz Kruczek
Główny Instytut Górnictwa


Europejski Zielony Ład i kluczowe cele, strategie, polityki zrównoważonego rozwoju UE do 2030 i 2050 roku

Mariusz Kruczek
Główny Instytut Górnictwa


Od społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) do zintegrowanego raportowania i ESG

Mariusz Kruczek
Główny Instytut Górnictwa

11.15-11.30

Przerwa

Możliwość a konieczność wdrażania modeli biznesowych GOZ

11.30-13.15
GOZ – uwarunkowania prawne i rynkowe

06

dr hab. Joanna Kulczycka
AGH


Cele GOZ w strategiach wybranych krajów, regionów i miast i organizacji

dr hab. Joanna Kulczycka
AGH


Dobre praktyki wdrożonych modeli biznesowych GOZ – koszty i korzyści dla firm

dr hab. Joanna Kulczycka
AGH


Wskaźniki GOZ a CSR i ESG

dr hab. Joanna Kulczycka
AGH

13.15-14.15
Przerwa obiadowa

Obowiązki firm wynikające z regulacji prawnych

14.15-16.30
Obowiązki i odpowiedzialność firm wynikające z regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska – w tym klimat, woda, zanieczyszczenia, GOZ, odpady, ROP, taksonomia, opłaty i kary środowiskowe

01-janbondaruk

Agnieszka Skorupińska
Kancelaria CMS


Obowiązki firm wynikające z regulacji prawnych dot. aspektów społecznych prawa człowieka i prawa pracy z uwzględnieniem wytycznych wynikających z tzw. minimalnych gwarancji

Agnieszka Skorupińska
Kancelaria CMS

Obowiązki firm wynikające z regulacji prawnych związanych z kwestiami zrównoważonego zarządzania i ładem korporacyjnym, ryzyko i systemem kontroli wewnętrznej w świetle ESG oraz odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej oraz organizacji za naruszenia w zakresie ESG

Agnieszka Skorupińska
Kancelaria CMS


Obowiązki prawne związane z raportowaniem ESG firm  (ustawa o rachunkowości, NFRD, CSRD, CSDD, taksonomia itp.)

Agnieszka Skorupińska
Kancelaria CMS

Dzień 2 (10.00-17.00) - Moduł 2

Podstawy wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacji - organizacja i planowanie

9.30-11.30
Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju organizacji: interesariusze, strategia, polityki, cele, działania zasoby, wskaźniki rezultatów

kubicka

Jolanta Okońska-Kubica
ENVIPOL

Przygotowanie struktury firmy dla sprawnego zarządzania zrównoważonym rozwojem – organizacja, procesy, procedury, monitoring

Jolanta Okońska-Kubica
ENVIPOL


11.30-11.45
Przerwa

Regulacje dotyczące zrównoważonego finansowania

11:45-13:00
Rozwiązania prawne i rynkowe służące budowaniu zrównoważonych łańcuchów wartości (w tym Dyrektywa CSDD i inne europejskie regulacje prawne)

boryssawicki

Borys D. Sawicki
Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

13.00-14.00
Przerwa obiadowa

14:00-14:45

Regulacje dotyczące finansowania zrównoważonych projektów (m.in. taksonomia UE, SFDR, EU Green Bond Regulation)

Borys D. Sawicki
Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

Podstawy wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacji - raportowanie

14.45-15.45
Obowiązkowe raportowanie ESG – standardy w tym GRI i planowane ESRS, praktyka rynkowa , dobre przykłady, słabe i mocne strony

krawczynska

Maria Krawczyńska
BNP Paribas


15.45-16.00
Przerwa

16:00-17:00

Ratingi ESG – przegląd, szanse i wyzwania

Maria Krawczyńska
BNP Paribas


Dzień 3 (10.00-15.30) - Moduł 3

W kierunku neutralności klimatycznej firmy do 2050 roku

9.30-11.15
Ślad węglowy dla organizacji i produktów

03

Mikołaj Potocki
Manager Działu Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska


Polityka i strategia klimatyczna w przedsiębiorstwie – cele i możliwe kierunki transformacji zgodne z polityką UE i porozumieniem paryskim

Mikołaj Potocki
Manager Działu Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska

11.15-11.30
Przerwa

Finansowanie zrównoważonych projektów

11.30-12.15
Możliwości finansowania transformacji energetycznej przedsiębiorstw (źródła finansowania, pomoc techniczna w przygotowaniu inwestycji, możliwe dotacje w ramach środków z UE, opłacalność projektów).

hirny

Adam Hirny
BNP Paribas

12.15-13.15
Przerwa obiadowa

13.15-15.00
Dostępne źródła finansowania projektów cyrkularnych

tenerowicz

Rafał Tenerowicz
Stratego Sp. z o.o.Praktyczne aspekty spełnienia kryteriów środowiskowych w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Rafał Tenerowicz
Stratego Sp. z o.o.

Cel

Podczas szkolenia podstawowego poruszone zostaną m.in. tematy z obszarów GOZ, efektywności energetycznej, obliczania śladu węglowego czy zrównoważonych łańcuchów wartości. Jest to oferta dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju - od polityk europejskich i megatrendów do finansowania zrównoważonych projektów i przygotowania raportów niefinansowych.

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

szkolenie stacjonarne / online

Terminy

15-17 marca 2023
17-19 kwietnia 2023
24-26 maja 2023
19-21 czerwca 2023

Dla kogo?

Ścieżka podstawowa jest dedykowana przedsiębiorcom, menedżerom i specjalistom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju o kluczowe aspekty wynikające z regulacji europejskich i krajowych, przygotować firmę na nadchodzące w związku z nimi zmiany i zaplanować skuteczne działania, które ułatwią im wdrażanie nowych modeli biznesowych.

Możesz również zamówić wybrane moduły szkolenia​

Szkolenie

moduł 1
Zrównoważony rozwój w politykach i regulacjach
1 dzień

Szkolenie

moduł 2
Zrównoważony rozwój w organizacji


1 dzień

Szkolenie

moduł 3
Finansowanie i projekt wsparcia

1 dzień