Komunikacja i greenwashing

Moduł V

1500,00  netto (+23% VAT)

Sku:
N/A
Udostępnij:

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Program

Komunikacja i greenwashing
 • Zasady komunikacji zrównoważonego rozwoju
 • Komunikacja w procesie zmiany
 • Interesariusze – identyfikacja grup i dialog
 • SDG – 17 celów zrównoważonego rozwoju
 • Greenwashing, cechy i rodzaje
 • Ryzyko greenwashingu w komunikacji
 • UE na wojnie z greenwashingiem (Green Claims Directive)

Prelegenci

Aleksandra Majda

  Specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju, wspiera komunikacyjnie i doradczo biznes idący w zielonym kierunku, popularyzuje cele agendy ONZ, pomaga we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu i ESG, promuje i wspiera postawy proekologicznych wśród pracodawców. Założycielka i CEO w Go Green. Fundatorka Fundacji Obywatele Natury. Członkini: komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej, Rady ds. OZE i Rady ds. Czystego Powietrza w Konfederacji Lewiatan, grup: wodorowej, budynkowej i transportowej. Była dyrektorką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, gdzie sprawowała bezpośredni nadzór nad działami: zamówień publicznych, komunikacji społecznej, zarządzania nieruchomościami, prawnym, kadr i organizacji wewnętrznej. Koordynowała komunikację i PR warszawskich biur i jednostek zajmujących się̨ ekologią i zrównoważonym rozwojem: Zarządu Zieleni, Biura Ochrony Środowiska oraz Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Była: w składzie kadry zarządzającej portalu www.tvn24.pl, redaktorką naczelną Magazynu TVN24, szefową działu Kontakt 24 w TVN24, dziennikarką Rzeczpospolitej i PAP, nauczycielką akademicką (Uniwersytet SWPS).


Agnieszka Skorupińska

  Partner | Liderka Praktyki ds. Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej | Koordynatorka Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Jest adwokatem z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym oraz partnerem i Liderką Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także Koordynatorką Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w kancelarii CMS. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska. Doradza także w zakresie ESG, w tym raportowania niefinansowego oraz Taksonomii.

Opis szkolenia

Piąty moduł szkolenia skupia się na tematyce komunikacji, w tym zagadnieniu greenwashingu. Uczestnicy dowiedzą się o wymogach prawnych związanych z komunikacją, w tym szczególnie dotyczących greenwashingu – praktyki wprowadzającej w błąd dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Prelegenci, Aleksandra Majda i Agnieszka Skorupińska, omówią zasady komunikacji zrównoważonego rozwoju oraz aspekty komunikacji w procesie zmian. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat identyfikacji interesariuszy i dialogu z nimi, a także zapoznają się z 17 celami zrównoważonego rozwoju (SDG). Istotnym elementem modułu będzie również omówienie greenwashingu, w tym jego cech i rodzajów, oraz analiza ryzyka związanego z tą praktyką w komunikacji. Uczestnicy zostaną także poinformowani o działaniach Unii Europejskiej mających na celu zwalczanie greenwashingu, takich jak Green Claims Directive. Moduł będzie również obejmował praktyczne warsztaty, które pozwolą uczestnikom na rozwinięcie umiejętności w zakresie komunikacji zrównoważonego rozwoju.

Ścieżka poświęcona raportowaniu
i zarządzaniu organizacją

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 5 modułów tematycznych.
 • Każdy moduł odbywać się będzie w dwóch terminach.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Tematy

 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju
 • Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS
 • Zrównoważone zarządzanie organizacją
 • Taksonomia
 • Komunikacja i greenwashing