Ekoprojektowanie

Moduł III

1500,00 

1500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Program

Ekoprojektowanie
 • Zapoznanie się z politykami i regulacjami prawno-ustrojowymi dotyczącymi ekoprojektowania
 • Planowanie rozwoju produktów i usług zgodnie z zasadami ekoprojektowania
 • Wykorzystanie zasad 6R i modeli biznesowych związanych z ochroną środowiska
 • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Opis szkolenia

Ten moduł szkolenia skupia się na tematyce ekoprojektowania, czyli planowania rozwoju produktów i usług zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z istotnymi politykami i regulacjami prawno-ustrojowymi dotyczącymi ekoprojektowania, które mają na celu promowanie zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań.
Główne tematy, które zostaną omówione podczas szkolenia to planowanie rozwoju produktów i usług zgodnie z zasadami ekoprojektowania. Uczestnicy będą dowiedzieć się, jak integrować aspekty ochrony środowiska na każdym etapie procesu projektowania, w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.
Podczas szkolenia zostaną również omówione zasady 6R (reduce, reuse, recycle, rethink, repair, refuse) oraz modele biznesowe związane z ochroną środowiska. Uczestnicy będą mieć szansę zapoznać się z przykładami dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań z zakresu ekoprojektowania.
Sesja pytań i odpowiedzi pozwoli uczestnikom zgłębić tematykę ekoprojektowania, rozwiązać wątpliwości i uzyskać dodatkowe informacje.

Ścieżka zgodności z wymogami zrównoważonych środowiskowo inwestycji (poświęcona środowisku i technologiom)

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 6 modułów tematycznych.
 • Każdy moduł odbywać się będzie w dwóch terminach.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

  Tematy

 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i transformacja w kierunku neutralności klimatycznej firmy
 • Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej i ekosystemów
 • Ekoprojektowanie
 • Projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym
 • Ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów
 • Zrównoważone projekty i finansowanie