Należyta staranność ESG i zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw. NOWOŚĆ

Warsztat stacjonarny w Warszawie

890,00 

890,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:
Zapisz co najmniej 3 osoby z jednej firmy i uzyskaj rabat 20%

ESG i due diligence

Przygotuj organizację na zmiany wynikające z regulacji dotyczących należytej staranności

W trakcie warsztatu zdobędziesz kompleksową wiedzę przygotowującą do wdrożenia zasad należytej staranności – due diligence w swojej organizacji. Nauczysz się efektywnego zarządzania ryzykiem związanym z prawami człowieka i środowiska w działalności własnej i łańcuchu dostaw.

Poznasz obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorstw wynikające z regulacji prawnych dotyczących należytej staranności – due diligence (np. CSRD, ESRS, CSDDD), przebieg procesu należytej staranności, narzędzia wspierające jego implementację i zakres informacji dotyczących należytej staranności ujawnianych w raporcie zrównoważonego rozwoju – ESG.

Zaprojektujesz politykę należytej staranności – due diligence i dowiesz się, jakich danych dotyczących należytej staranności poszukują interesariusze. Dowiesz się, jak dzięki przestrzeganiu zasad należytej staranności zbudować wiarygodny profil ESG swojej organizacji i ułatwić sobie dostęp do finansowania zrównoważonych inwestycji.

Praktyczny, interaktywny charakter warsztatu umożliwi ci pracę w grupach i projektowanie rozwiązań z zakresu należytej staranności, zadawanie pytań, wymianę doświadczeń, poznanie najlepszych praktyk i case studies dotyczących implementacji procesu należytej staranności i rozliczania jego efektów.

Twoje korzyści z udziału w warsztacie

 1. Podczas 4 godzin warsztatu ESG czeka cię dużo praktyki i ćwiczeń
 2. Dowiesz się, jaki jest zakres obowiązków i odpowiedzialności przedsiębiorstw wynikający z regulacji prawnych dotyczących należytej staranności
 3. Uzyskasz praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania należytej staranności we własnym łańcuchu dostaw
 4. Poznasz narzędzia wspierające działania w zakresie należytej staranności
 5. Nauczysz się identyfikowania swojego rzeczywistego i potencjalnego negatywnego wpływu w kwestiach ochrony środowiska i praw człowieka
 6. Zdobędziesz umiejętności podejmowania działań zapobiegawczych i minimalizujących swój negatywny wpływ
 7. Będziesz wiedzieć, jak identyfikować ryzyka związane z naruszeniami zasad należytej staranności w łańcuchu dostaw
 8. Zgłębisz wiedzę z zakresu zarządzania ryzykami w łańcuch dostaw
 9. Rozwiniesz umiejętność angażowania interesariuszy w proces należytej staranności
 10. Zyskasz umiejętność przeprowadzenia analizy polityk i procedur związanych z zapobieganiem, minimalizowaniem zagrożeń bądź zaprzestaniem naruszania obowiązków związanych z prawami człowieka lub ochroną środowiska funkcjonujących w swojej organizacji i zaprojektowania odpowiednich działań niwelujących zdiagnozowane luki
 11. Dowiesz się, jak włączać należytą staranność w zarządzanie, strategię i model biznesowy firmy (opracowanie polityki należytej staranności, Kodeksu oceny dostawców i metod weryfikacji łańcucha dostaw)
 12. Uzyskasz certyfikat Szkoły ESG, sygnowany przez stabilne na rynku instytucje: Krajową Izbę Gospodarczą i ADN Akademię

Program warsztatu ESG | 12:00 - 16:00

 • Obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorstw wynikające z regulacji prawnych dotyczących należytej staranności (CSRD, ESRS, CSDDD, rozporządzenie o przeciwdziałaniu deforestacji)
 • Należyta staranność w obszarze aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego
 • Wpływ przestrzegania wymogów należytej staranności na profil ESG przedsiębiorstwa (finansowanie zrównoważonego rozwoju i ratingi ESG)
 • Przegląd narzędzi wspierających proces należytej staranności
 • Przykłady naruszeń z zakresu due diligence (case studies)
 • Praktyczne omówienie procesu należytej staranności z uwzględnieniem roli interesariuszy i specyfiki branżowej (case studies)
 • Praca warsztatowa: identyfikacja ryzyk związanych z due diligence, projektowanie zrównoważonej polityki wobec dostawców.

Adresaci warsztatu ESG

Pracownicy, którzy chcą się dowiedzieć jak przygotować organizację na zmiany wynikające z regulacji dotyczących należytej staranności i jak zaplanować skuteczne działania, umożliwiające implementację nowych wymogów do strategii biznesowych.
 • Członkowie zarządu i kadra kierownicza
 • Pracownicy działów CSR/ESG/zrównoważonego rozwoju
 • Pracownicy działów takich jak ochrona środowiska, compliance, zarządzanie ryzykiem, zakupów

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

warsztat stacjonarny

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

Prowadząca

Monika Porębska

Pełnomocniczka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A.

Koordynatorka sektora cement/przemysł chemiczny w ramach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE działającej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Członkini Grupy Roboczej ds. należytej staranności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Odpowiada za koordynację prac Zespołu ds. ESG. Specjalizuje się w raportowaniu zagadnień ESG, tworzeniu i wdrażaniu strategii CSR oraz strategii zrównoważonego rozwoju, projektowanie działań, polityk i procedur z tego obszaru.