Szkolenia

Znajdź właściwy kurs

Wybierz szkolenia

Prowadzimy kompleksowe kursy oraz pojedyncze szkolenia zarówno dla osób indywidualnych, firm jak i instytucji publicznych.
Oferujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte na różnym poziomie zaawansowania.
Zaletą szkoleń otwartych jest możliwość wymiany doświadczeń z osobami z innych firm.

Ścieżka podstawowa jest dedykowana przedsiębiorcom, menedżerom i specjalistom, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju - od polityk europejskich i megatrendów do finansowania zrównoważonych projektów i przygotowania raportów niefinansowych. Jest to oferta dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o kluczowe aspekty wynikające z regulacji europejskich i krajowych, przygotować firmę na nadchodzące w związku z nimi zmiany i zaplanować skuteczne działania, które ułatwią im wdrażanie nowych modeli biznesowych.

Szkolenie

moduły 1-3
3 dni
cena regularna:
2795 zł netto (+23% VAT)

Szkolenie

moduł 1
1 dzień

cena regularna:
1500 zł netto (+23% VAT)

Szkolenie

moduł 2
1 dzień

cena regularna:
1500 zł netto (+23% VAT)

Szkolenie

moduł 3
1 dzień

cena regularna:
1500 zł netto (+23% VAT)

Ekspercki pakiet rozszerzony związany z kwestiami technologicznymi dedykowany jest przedsiębiorcom, menadżerom oraz specjalistom z zakresu strategii, rozwoju produktów. To propozycja dla osób, które bezpośrednio odpowiadają za monitoring, sprawozdawczość, controling, audyt wewnętrzny i raportowanie zrównoważonego rozwoju (ESG). Udział w tym kursie pomaga rozwijać kompetencje i aktualizuje wiedzę dotyczącą zmieniających się regulacji prawnych i rynkowych. Dodatkowo podczas kursu uczestnik zapoznaje się z obowiązującymi standardami dotyczącymi ESG.

Szkolenie dostosowane jest do wymagań branżowych – tym samym przeznaczone jest dla kluczowych dla zrównoważonego rozwoju branż, takich jak: przemysł elektrotechniczny i elektroniczny, automotive, przemysł tekstylny, meblarstwo, budownictwo i inne.

Oferujemy szkolenia zamknięte z programem dostosowanym do potrzeb Twojej firmy.

Zapraszamy do rezerwowania terminów w II połowie 2023 roku - ustalimy dogodny termin i lokalizację.