Baza wiedzy

Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW

Screenshot 2023-11-07 at 16-33-02 1697710220747

Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW

Warsaw Stock Exchange (GPW) we współpracy z EBRD opublikowali aktualizację dokumentu „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”. Celem dokumentu jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów.

EBRD z zaangażowaniem wspiera Polskę w transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatyczne zgodnie z unijnymi zasadami zrównoważonego finansowania. W ostatnich latach ponad dwie trzecie naszych inwestycji w Polsce miało charakter ekologiczny […] Celem „Wytycznych” jest wspieranie transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu, zielonej, konkurencyjnej i inkluzywnej gospodarki oraz pozycji GPW jako regionalnego lidera zrównoważonego rozwoju. Planujemy kontynuować wspieranie rynków kapitałowych i naszych klientów w raportowaniu danych z obszaru zrównoważonego rozwoju

– powiedziała Elisabetta Falcetti, Dyrektor EBOR na Polskę i Bałtyki.

Publikacja ta ponownie może być praktycznym narzędziem mającym wspierać emitentów w ujawnianiu danych ESG zgodnie z potrzebami wskazywanymi przez inwestorów. W szczególności może stanowić odpowiedź na regulacje CSRD, które obejmują w krótkim czasie blisko cztery tysiące podmiotów w Polsce, w kontekście przygotowania do raportowania wskaźników ESRS oraz zawiera rekomendacje w zakresie listy kluczowych wskaźników ESG pożądanych przez globalnych inwestorów giełdowych.

Dokument składa się z takich rozdziałów jak:

  • podstawowe definicje z zakresu ESG,
  • otoczenie regulacyjne,
  • podejście do raportowania
  • etapy tworzenia raportu zrównoważonego rozwoju.  • Aby zapoznać się z dokumentem kliknij TUTAJ