Baza wiedzy

Jak Twoja firma włącza się w realizację SDGs?

logo

Jak Twoja firma włącza się w realizację SDGs?

Polska kolejny raz przystępuje do Dobrowolnego Przeglądu realizacji Agendy 2030 – VNR 2023 (ang. Voluntary National Review, VNR).
KIG dołączyła do inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii w zebraniu możliwie precyzyjnego i rzeczowego wkładu od szerokiego grona interesariuszy w Polsce reprezentujących trzy obszary: biznes, kwestie społeczne oraz sprawy dotyczące młodzieży i środowiska.
Zależy nam, aby Państwa wkład znalazł swoje szczególne miejsce w VNR 2023, dlatego zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej wkładu firm w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.
LINK: https://www.webankieta.pl/ankieta/850803/realizacja-celow-zrownowazonego-rozwoju-w-polsce-perspektywa-interesariuszy.html

Zebrane informacje posłużą do przygotowania drugiego Dobrowolnego Narodowego Przeglądu (ang. Voluntary National Review, VNR) z realizacji Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDGs) na forum ONZ.

Ankieta została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z United Nations Association Poland (UNAP), Polskim Czerwonym Krzyżem, Krajową Izbą Gospodarczą, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz UN Global Compact Network Poland.