Baza wiedzy

Komisja Europejska przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń

Zrzut ekranu 2023-11-07 164103

Komisja Europejska przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń

Unia Europejska ograniczy przedsiębiorcom wymogi sprawozdawczości finansowej i zrównoważonego rozwoju
Celem pakietu jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25%. Znalazły się w nim działania z obszaru sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Stanowisko Komisji w zakresie podniesienia progów finansowych określających, jakie przedsiębiorstwo należy uznać za mikro, małe, średnie lub duże jest zrozumiałe. Od czasu przyjęcia dyrektywy rachunkowościowej upłynęło już 10 lat. Panująca także w strefie euro inflacja spowodowała, że przedsiębiorstwa „awansowały” do wyższych kategorii nie tylko w związku ze wzrostem parametrów finansowych (sumy bilansowej lub przychodów netto ze sprzedaży) ale również na skutek zmiany wartości pieniądza w czasie. W rezultacie decyzji Komisji Europejskiej – podjętej przed rozpoczęciem raportowania w nowym standardzie ESRS przez pierwszą grupę przedsiębiorstw – część przedsiębiorstw wróci do niższej kategorii, a tym samym nie będzie zobowiązana do raportowania lub będzie do niego zobowiązana później (w kolejnym okresie).

Z punktu widzenia przedsiębiorstw to dobra wiadomość, choć oznacza ona, że raportowanie zagadnień zrównoważonego rozwoju obejmie mniejszą grupę przedsiębiorstw niż dotychczas zakładano, a tym samym będzie mniej powszechne. To powoduje, że decyzja Komisji cieszy odrobinę mniej

– komentuje Borys D. Sawicki z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, członek Komitetu ESG w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Z kolei w unijnej dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zobowiązano jednostki objęte jej zakresem do umieszczania w sprawozdaniu z działalności informacji z zakresu ESG. Informacje te mają być sporządzane zgodnie z ESRS. Komisja Europejska przedstawiła projekt decyzji odraczającej termin wydania sektorowych ESRS oraz ESRS dla jednostek z państw trzecich. Proponowana nowa data to 30 czerwca 2026 r.

Decyzja o odroczeniu terminu wydania sektorowych ESRS oraz ESRS dla jednostek z państw trzecich jest całkowicie zrozumiała. Nowe standardy raportowania nawet w podstawowej wersji stanowią na tyle dużą rewolucję dla przedsiębiorstw objętych raportowaniem, że trzeba im dać trochę czasu na oswojenie się z nowymi wymogami, ich poznanie i opanowanie. Dodatkowe, sektorowe ESRS tego zadania by nie ułatwiły. Podobnie rzecz się ma z ESRS dla jednostek z państw trzecich – w ich przypadku dyrektywa CSRD wyraźnie zezwala na stosowanie podstawowej wersji ESRS lub standardów równoważnych. Opóźnienie w ich wydaniu nie będzie zatem miało praktycznego znaczenia

– mówi Borys D. Sawicki.