Baza wiedzy

Raport z konferencji EFRAG „Where is Corporate Reporting heading”

Zrzut ekranu 2023-02-17 145958

Raport z konferencji EFRAG „Where is Corporate Reporting heading”

Where is Corporate Reporting heading” – pod takim hasłem w grudniu 2022 odbyła się specjalna konferencja EFRAG. Teraz opublikowany został #raport z wnioskami z tego spotkania.

W trakcie dyskusji przyznano, że projekty ESRS zostaną przyjęte przez Komisję Europejską w postaci aktu delegowanego. Jednocześnie zaznaczono, że projekty ESRS opracowywane są w oparciu o zasadę podwójnej istotności uwzględniając dotychczasowe dyrektywy (SFRD) i przepisy dotyczące klimatu i środowiska, oraz funkcjonujące standardy raportowania ISSB albo GRI.

EFRAG po konsultacjach społecznych postanowił też częściowo dostosować projekty ESRS do oczekiwań rynku. Wśród zmian, znalazły się kwestie, które były również sygnalizowane i opiniowane przez Komitet ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Zdecydowano się ulepszyć następujące kwestie:

 • obniżenie proponowanych wymogów dotyczących ujawniania informacji;
 • zwiększyć zgodność #ESRS z treściami zawartymi w #CSRD oraz innych przepisach;
 • uprościć i ujednolicić terminologie, w tym dookreślić zasady podwójnej istotności.


 • Wśród wniosków zamykających raport znalazły się między innymi następujące punkty:

 • EFRAG powinna nadal koncentrować się nie tylko na sprawozdawczości finansowej, ale także na raportowaniu zrównoważonego rozwoju;
 • EFRAG powinna nadal współpracować z innymi organizacjami, zarówno w kwestiach finansowych, jak i raportowania zrównoważonego rozwoju;
 • Sprawozdawczość finansowa i dotycząca zrównoważonego rozwoju będzie musiała stale ewoluować, aby dotrzymać kroku
  szybko zmieniającemu się światu;
 • Istnieje potrzeba zbudowania skutecznego mechanizmu przeciwko greenwashingowi.


 • Raport dostępny jest na stronie EFRAG: https://efrag.org/news/meeting-544/EFRAG-releases-its-summary-report-on-the-conference-%22Where-is-Corporate-Reporting-heading?%22