Baza wiedzy

Bez raportowania ani rusz. Dlaczego MŚP powinny skupić się na ESG?

ESG

Bez raportowania ani rusz. Dlaczego MŚP powinny skupić się na ESG?

Firmy małe i średnie powinny myśleć o zrównoważonym rozwoju ze względu na możliwości rozwojowe, ograniczenie ryzyk i kosztów związanych z działalnością niezgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju, wykorzystanie korzyści i znalezienie nisz oraz przewag rynkowych w nowym zmieniającym się otoczeniu prawnym i rynkowym związanym z oczekiwaniami rynku aby być bardziej przyjaznym środowisku i klimatowi oraz żeby być bardziej odpowiedzialnym społecznie.

– mówi Jolanta Okońska-Kubica, Przewodnicząca Komitetu KIG ds. ESG w artykule przygotowanym przez Przedsiębiorstwo Fair Play z okazji finału programu 26. edycji Przedsiębiorstwo Fair Play.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, program Przedsiębiorstwo Fair Play nagradzający społecznie odpowiedzialne firmy ukazuje, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce zdają się być sprawnie zarządzane i gotowe na zmiany. Niemniej jednak, czy rzeczywiście zdają sobie sprawę, dlaczego warto skupić się na raportowaniu w obszarze ESG?

Wraz z wejściem w życie Dyrektywy CSRD, której celem jest zwiększenie wymogów dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, nawet mniejsze przedsiębiorstwa staną przed nowymi wyzwaniami. Badanie przeprowadzone wśród uczestników programu Przedsiębiorstwo Fair Play wykazuje jednak, że 62% przedsiębiorców nie jest świadomych istnienia tej dyrektywy. Warto podkreślić, że najwięcej nieświadomości dotyczy firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników, co stanowi 76% w tej grupie.

Dla MŚP, które są częścią łańcuchów dostaw większych przedsiębiorstw, przygotowanie do raportowania ESG staje się kluczowym elementem utrzymania konkurencyjności na rynku. Współpraca z ekspertami ds. ESG stanie się niezbędna dla tych, którzy chcą skutecznie dostosować się do zmieniających się standardów.

ESG przestaje być jedynie trendem; to kluczowa zmiana, która przyczyni się do transformacji gospodarki. Firmy, które nie dostosują się do nowych reguł gry, mogą napotkać trudności na rynku, a nawet wypadną z konkurencji. Warto już teraz zainwestować w rozwój strategii zrównoważonego rozwoju, by być gotowym na nadchodzące wyzwania.


Robert Adamczyk, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Członek Zarządu FOB, ekspert Komitetu KIG ds. ESG dodaje w artykule:

Wdrożenie przez Spółki w Europie i na świecie wymogów w zakresie raportowania i ujawniania informacji ESG oraz wysokich standardów zrównoważonego rozwoju będzie miało wpływ na biznes MŚP w Polsce i poza jej granicami. Duże firmy będą rozwijać systemy zarządzania łańcuchem dostaw i bacznie przyglądać się swoim dostawcom pod kątem m.in.: klimatu (w tym energochłonności i emisji dwutlenku węgla), bioróżnorodności i praw człowieka, a także kwestii geopolitycznych (sankcje itp.). Będzie to miało wpływ na to, w jaki sposób przedsiębiorstwa otrzymują finansowanie i jak przedsiębiorstwa planują swoje ustalenia umowne i współpracę z partnerami.

Aby przeczytać cały artykuł KLIKNIJ TUTAJ


Źródło: https://fairplay.pl/

Artykuł powstał we współpracy z Komitetem KIG ds. ESG przy okazji ogłoszenia laureatów 26. edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play.
Celem programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

Laureaci 26. Edycji Przedsiębiorstwo Fair Play: https://fairplay.pl/laureaci-2023

O programie: https://fairplay.pl/program_2021