Projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym

Moduł IV

1500,00 

1500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Program

Projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym
 • Planowanie zmian w kierunku budowy organizacji funkcjonującej w obiegu zamkniętym
 • Uwzględnienie aspektów wody, gleby i surowców odnawialnych i nieodnawialnych
 • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Opis szkolenia

Szkolenie skupia się na tematyce projektowania funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z planowaniem zmian w kierunku budowy organizacji, która działa w sposób zrównoważony, minimalizując generowanie odpadów i maksymalnie wykorzystując zasoby.

Podczas szkolenia omówione zostaną konkretne kroki i strategie, które należy podjąć w celu przekształcenia organizacji w model działania oparty na obiegu zamkniętym. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak uwzględnić aspekty dotyczące wody, gleby oraz surowców odnawialnych i nieodnawialnych.
Szkolenie dostarczy również przykładów dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektowania funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z konkretnymi przypadkami, które mogą służyć za inspirację i wzór do naśladowania.

Sesja pytań i odpowiedzi pozwoli uczestnikom zgłębić tematykę projektowania funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym, rozwiązać wątpliwości i uzyskać dodatkowe informacje.

Ścieżka zgodności z wymogami zrównoważonych środowiskowo inwestycji (poświęcona środowisku i technologiom)

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 6 modułów tematycznych.
 • Każdy moduł odbywać się będzie w dwóch terminach.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

  Tematy

 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i transformacja w kierunku neutralności klimatycznej firmy
 • Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej i ekosystemów
 • Ekoprojektowanie
 • Projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym
 • Ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów
 • Zrównoważone projekty i finansowanie