Ścieżka poświęcona środowisku i technologiom

Cały cykl: Moduły I-VI

7500,00 

7500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Zapisz się na wybrane moduły

- Jeśli preferujesz uczestnictwo tylko w konkretnych tematach, możesz wybrać interesujące Cię moduły i zapisywać się na nie indywidualnie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Ścieżka zgodności z wymogami zrównoważonych środowiskowo inwestycji (poświęcona środowisku i technologiom)

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 6 modułów tematycznych.
 • Istnieje możlowość zapisania się na poszczególne, wybrane moduły.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Tematy

 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i transformacja w kierunku neutralności klimatycznej firmy
 • Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej i ekosystemów
 • Ekoprojektowanie
 • Projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym
 • Ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów
 • Zrównoważone projekty i finansowanie

 • MODUŁ I: Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i transformacja w kierunku neutralności klimatycznej firmy

  Program

  • Zapoznanie się z politykami i regulacjami prawno-ustrojowymi, takimi jak Dyrektywa CSRD i Rozporządzenie w sprawie Taksonomii
  • Planowanie transformacji klimatycznej firmy poprzez adaptację i mitygację zmian klimatu
  • Wykorzystanie śladu węglowego organizacji i produktów jako podstawy do planowania transformacji
  • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
  • Sesja pytań i odpowiedzi

  Prowadzący

  • Tomasz Chruszczow, były czempion klimatyczny wysokiego szczebla COP4
  • Mikołaj Potocki, Partner, Altemis

  Terminy

  • Termin: 4.09.2024 r.
  • Termin: 23.10.2024 r.

  MODUŁ II: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej i ekosystemów

  Program

  • Zapoznanie się z politykami i regulacjami prawno-ustrojowymi dotyczącymi zanieczyszczeń
  • Planowanie zmian w kierunku ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza, wody, gleby
  • Zapoznanie się z politykami i regulacjami prawno-ustrojowymi dotyczącymi różnorodności biologicznej i ekosystemów
  • Planowanie zmian w kierunku poprawy różnorodności biologicznej i ekosystemów
  • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
  • Sesja pytań i odpowiedzi

  Prowadzący

  • Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa
  • Mariusz Kruczek, Główny Instytut Górnictwa
  • Aleksandra Zgórska, Główny Instytut Górnictwa

  Terminy

  • Termin: 18.09.2024 r.
  • Termin: 6.11.2024 r.

  MODUŁ III: Ekoprojektowanie

  Program

  • Zapoznanie się z politykami i regulacjami prawno-ustrojowymi dotyczącymi ekoprojektowania
  • Planowanie rozwoju produktów i usług zgodnie z zasadami ekoprojektowania
  • Wykorzystanie zasad 6R i modeli biznesowych związanych z ochroną środowiska
  • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
  • Sesja pytań i odpowiedzi

  Prowadzący

  • Agnieszka Skorupińska, Partnerka w kancelarii Rymarz Zdort Maruta prowadząca Praktykę Prawa Ochrony Środowiska i ESG, Wiceprzewodnicząca Komitetu ESG Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Członkini EFAG ESRS VSME i LSME community
  • Joanna Kulczycka, Prodziekan ds współpracy i rozwoju na Wydziale Zarządzania AGH oraz kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk
  • Anna Bączyk, koordynatorka ds. ESG w Dom Development S.A.

  Terminy

  • Termin: 3.07.2024 r.
  • Termin: 25.09.2024 r.
  • Termin: 20.11.2024 r.

  MODUŁ IV: Projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym

  Program

  • Planowanie zmian w kierunku budowy organizacji funkcjonującej w obiegu zamkniętym
  • Uwzględnienie aspektów wody, gleby i surowców odnawialnych i nieodnawialnych
  • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
  • Sesja pytań i odpowiedzi

  Prowadzący

  • Agnieszka Skorupińska, Partnerka w kancelarii Rymarz Zdort Maruta prowadząca Praktykę Prawa Ochrony Środowiska i ESG, Wiceprzewodnicząca Komitetu ESG Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Członkini EFAG ESRS VSME i LSME community
  • Danuta Ciechańska, Dyrektor w Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

  Terminy

  • Termin: 10.07.2024 r.
  • Termin: 2.10.2024 r.
  • Termin: 4.12.2024 r.

  MODUŁ V: Ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów

  Program

  • Zapoznanie się z pojęciem śladu węglowego produktu i organizacji
  • Analiza wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, różnorodność biologiczną i ekosystemy
  • Przykłady narzędzi do monitorowania i obniżania śladu węglowego i środowiskowego
  • Ślad węglowy – wymagania standardu GHG Protocol i metodyka obliczeń
  • Obliczenia śladu węglowego w organizacji w zakresie 1,2 i 3 – ćwiczenia
  • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
  • Sesja pytań i odpowiedzi

  Prowadzący

  • Agnieszka Potęga, Altemis, Ekspertka w zakresie Zrównoważonego Rozwoju, która w swojej codziennej pracy wspiera różnego rodzaju organizacje w zmniejszaniu ich niekorzystnego wpływu na środowisko. Specjalizuje się w obszarze zmian klimatu, w szczególności skupia się na obliczeniach śladu węglowego organizacji i produktów. Zajmuje się przygotowywaniem strategii dekarbonizacji oraz przeprowadzaniem weryfikacji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z normą ISO 14064-3. Wspiera firmy w zakresie raportowania niefinansowego oraz do niezależnych organizacji takich jak np. CDP (Climate Change i Supply Chain). Dzięki doświadczeniu zdobytemu w dziesiątkach projektów z obszarów ESG dla różnych branż (zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym) jest w stanie efektywnie wspierać firmy nie tylko wiedzą teoretyczną, ale także praktyczną. Regularnie prowadzi szkolenia, które są dla niej okazją do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi.

  Terminy

  • Termin: 17.07.2024 r.
  • Termin: 9.10.2024 r.
  • Termin: 11.12.2024 r.

  MODUŁ VI: Zrównoważone projekty i finansowanie

  Program

  • Zapoznanie się z politykami i regulacjami dotyczącymi zrównoważonych projektów
  • Zasady, narzędzia i wskaźniki zrównoważonych inwestycji
  • Zapoznanie się z różnymi źródłami finansowania zrównoważonych projektów
  • Programy finansowania projektów pro-środowiskowych i obiegu zamkniętego
  • Przykłady dobrych praktyk
  • Sesja pytań i odpowiedzi

  Prowadzący

  • Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa

  Terminy

  • Termin: 21.08.2024 r.
  • Termin: 16.10.2024 r.
  • Termin: 18.12.2024 r.

  Dla kogo?

  • Menedżerowie środowiskowi i zrównoważonego rozwoju: Szkolenie dostarcza im narzędzi i strategii do ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz przeprowadzania transformacji w kierunku neutralności klimatycznej firmy. Pomaga również w monitorowaniu i zarządzaniu śladem węglowym firmy.
  • Inżynierowie środowiska i ekoprojektanci: Osoby pracujące w dziedzinie ekoprojektowania mogą wykorzystać szkolenie do nauki projektowania produktów i usług z myślą o minimalnym wpływie na środowisko. Poznają metody ograniczania emisji zanieczyszczeń i poprawy różnorodności biologicznej i ekosystemów.
  • Specjaliści ds. obiegu zamkniętego: Szkolenie pomaga zrozumieć koncepcję projektowania funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym, co oznacza minimalizowanie odpadów i maksymalne wykorzystanie zasobów. To szczególnie przydatne dla osób zajmujących się zarządzaniem odpadami i recyklingiem.
  • Finansiści i doradcy inwestycyjni: Szkolenie zawiera tematykę zrównoważonych projektów i finansowania. Pomaga specjalistom ds. finansów zrozumieć, jakie inwestycje są zrównoważone ekologicznie i jak można pozyskać środki na takie projekty.
  • Przedsiębiorcy i właściciele firm: Osoby prowadzące własne firmy mogą wykorzystać szkolenie do rozwijania strategii zrównoważonego rozwoju swoich przedsiębiorstw. Dzięki temu mogą obniżyć koszty operacyjne poprzez efektywne zarządzanie zasobami i jednocześnie dbać o środowisko.
  • Pracownicy działów CSR (Corporate Social Responsibility): Szkolenie dostarcza wiedzy na temat zarządzania środowiskiem i ekologią, co jest istotne w kontekście działań CSR. Pomaga firmom w spełnianiu swoich zobowiązań społecznych i ekologicznych.

   Szkolenie "Ścieżka poświęcona środowisku i technologiom" jest wszechstronne i może być dostosowane do różnych poziomów zaawansowania uczestników. Pomaga uczestnikom zrozumieć, jak firmy mogą działać w sposób bardziej zrównoważony, jednocześnie wykorzystując nowe technologie w celu osiągnięcia celów ochrony środowiska.

  Moduł: Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i transformacja w kierunku neutralności klimatycznej firmy

  Termin: 4.09.2024 r., Termin: 23.10.2024 r.

  Moduł: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej i ekosystemów

  Termin: 18.09.2024 r., Termin: 6.11.2024 r.

  Moduł: Ekoprojektowanie

  Termin: 3.07.2024 r., Termin: 25.09.2024 r., Termin: 20.11.2024 r.

  Moduł: Projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym

  Termin: 10.07.2024 r., Termin: 2.10.2024 r., Termin: 4.12.2024 r.

  Moduł: Ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów

  Termin: 17.07.2024 r., Termin: 9.10.2024 r., Termin: 11.12.2024 r.

  Moduł: Zrównoważone projekty i finansowanie

  Termin: 21.08.2024 r., Termin: 16.10.2024 r., Termin: 18.12.2024 r.