Ścieżka poświęcona raportowaniu i zarządzaniu organizacją

Cały cykl: Moduły I-V

6500,00 

6500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Zapisz się na wybrane moduły

- Jeśli preferujesz uczestnictwo tylko w konkretnych tematach, możesz wybrać interesujące Cię moduły i zapisywać się na nie indywidualnie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

PARTNER ŚCIEŻKI RAPORTOWANIE I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

Ścieżka poświęcona raportowaniu
i zarządzaniu organizacją

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 5 modułów tematycznych.
 • Istnieje możlowość zapisania się na poszczególne, wybrane moduły.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Tematy

 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju
 • Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS
 • Zrównoważone zarządzanie organizacją
 • Taksonomia
 • Komunikacja i greenwashing

 • MODUŁ I: Raportowanie zrównoważonego rozwoju

  Program

  • Zapoznanie z wymogami CSRD i praktycznym zastosowaniem w spółce
  • Omówienie wymogów raportowania zgodnie z europejskimi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) (bieżącą propozycja standardów)
  • Wprowadzenie do Taksonomii EU i raportowania zgodnie z art. 8 Taksonomii
  • Przegląd innych standardów i wymogów w zakresie raportowania ESG a także dobrych praktyk rynkowych
  • Omówienie form badania interesariuszy
  • Analiza oceny istotności – teoria + praca warsztatowa
  • Omówienie przebiegu procesu raportowania i zbierania danych ESG

  Prowadzący

  • dr Jolanta Turek, Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej  (Warsaw School of Economics)
  • Monika Porębska, Pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A.
  • Monika Porębska

   Pełnomocniczka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A.

  • Borys D. Sawicki, Radca Prawny w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak; EFRAG VSME Community Member; Member of ESG Committee

  Terminy

  • Termin: 5.09.2024 r.
  • Termin: 7.11.2024 r.

  MODUŁ II: Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS

  Program

  • Zrównoważona działalność przedsiębiorstwa w obszarze środowiskowym
  • Zrównoważona działalność przedsiębiorstwa w obszarze społecznym
  • Zrównoważona działalność przedsiębiorstwa w obszarze ładu korporacyjnego
  • Zarządzanie relacjami z interesariuszami
  • Integracja aspektów ESG w długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa

  Prowadząca

  • dr Jolanta Turek, Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej  (Warsaw School of Economics)

  Terminy

  • Termin: 20.06.2024 r.
  • Termin: 19.09.2024 r.
  • Termin: 21.11.2024 r.

  MODUŁ III: Zrównoważone zarządzanie organizacją

  Program

  • Wymagania prawne (związane obowiązkiem raportowania ESG – Dyrektywa CSRD i wytyczne ESRS)
  • Oczekiwania rynkowe związane z etycznym prowadzeniem biznesu
  • Kluczowe ryzyka i możliwości związane z tym obszarem
  • Elementy składające się na zrównoważone prowadzenie przedsiębiorstwa takie, jak przywództwo, polityki i procedury, struktura organizacyjna i odpowiedzialność, kultura organizacji i etyka biznesu.
  • Jak firma może poukładać sobie współpracę (w sposób zrównoważony)
  • Dlaczego firmy powinny zadbać o budowanie zrównoważonych relacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi
  • Rekomendowane dla obszaru G standardy, normy i certyfikaty, które mogą wspomóc firmę w prowadzeniu biznesu w sposób zrównoważony
  • Warsztaty z przygotowania procesów/ polityki w firmie z uwzględnieniem elementów zrównoważonego rozwoju

  Prowadzący

  • Jolanta Okońska-Kubica, Dyrektor Zarządzający w ENVIPOL; Przewodnicząca GR KIS 7 Gospodarka o obiegu zamkniętym (Ministerstwo Rozwoju i Technologii); Przewodnicząca Komitetu ds. ESG (Krajowa Izba Gospodarcza)
  • Marta Jedlińska, Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów w BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Terminy

  • Termin: 4.07.2024 r.
  • Termin: 3.10.2024 r.
  • Termin: 5.12.2024 r.

  MODUŁ IV: Taksonomia

  Program

  • Unijne i krajowe regulacje w obszarze E
  • Taksonomia – zasady, struktura i akty delegowane
  • DNSH interpretacja i przykłady stosowania
  • Analiza wybranych wskaźników środowiskowych oraz metod ich wyznaczania na potrzeby raportowania ESG
  • Dostosowanie organizacji do zasad minimalnych gwarancji
  • Analiza ryzyk
  • Case studies

  Prowadzący

  • Agnieszka Skorupińska, Partnerka w kancelarii Rymarz Zdort Maruta prowadząca Praktykę Prawa Ochrony Środowiska i ESG, Wiceprzewodnicząca Komitetu ESG Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Członkini EFAG ESRS VSME i LSME community
  • Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa

  Terminy

  • Termin: 11.07.2024 r.
  • Termin: 10.10.2024 r.
  • Termin: 12.12.2024 r.

  MODUŁ V: Komunikacja i greenwashing

  Program

  • Greenwashing, cechy i rodzaje
  • Polskie regulacje, działalność UOKiK
  • UE na wojnie z greenwashingiem (Green Claims Directive, dyrektywa wzmacniająca pozycję konsumenta
  • CSRD, ESRS Taksonomia
  • Carbon Offsets
  • Greenwashing w instytucjach finansowych
  • Rada Reklamy i reklama środowiskowa
  • Zasady poprawnej komunikacji

  Prowadzący

  • Agnieszka Skorupińska, Partnerka w kancelarii Rymarz Zdort Maruta prowadząca Praktykę Prawa Ochrony Środowiska i ESG, Wiceprzewodnicząca Komitetu ESG Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Członkini EFAG ESRS VSME i LSME community
  • Aleksandra Majda, Właścicielka GO Green, Doradca zarządu Hynfra sp. z o. o.; Fundatorka, członek zarządu Fundacja „Obywatele Natury” 

  Terminy

  • Termin: 18.07.2024 r.
  • Termin: 24.10.2024 r.
  • Termin: 19.12.2024 r.

  Dla kogo?

  • Menedżerów i kadry kierowniczej przedsiębiorstw Szkolenie pomoże im zrozumieć, jak raportować zrównoważony rozwój zgodnie z wymogami CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i ESRS (European Single Electronic Format Reporting). Będą mogli efektywnie zarządzać procesem raportowania, co pozwoli im zwiększyć transparentność i wiarygodność swojej organizacji.
  • Specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju: Osoby pracujące w dziale zrównoważonego rozwoju lub CSR (Corporate Social Responsibility) mogą wykorzystać to szkolenie do pogłębienia swojej wiedzy na temat raportowania zrównoważonego rozwoju. Dowiedzą się, jak skutecznie planować zrównoważony rozwój i dostosować się do aktualnych regulacji.
  • Analityków finansowych: Szkolenie pomoże analitykom finansowym zrozumieć, jakie czynniki ESG (Environmental, Social, Governance) mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Dzięki temu będą mogli dokładniej oceniać ryzyko i potencjał inwestycji.
  • Pracowników ds. marketingu i PR: Zrozumienie tematyki komunikacji i unikania "greenwashingu" jest kluczowe dla profesjonalistów ds. marketingu i PR. Szkolenie pomoże im tworzyć wiarygodne i skuteczne strategie komunikacyjne związane z zrównoważonym rozwojem.
  • Dyrektorów i właścicieli małych firm: Nawet mniejsze przedsiębiorstwa muszą brać pod uwagę aspekty ESG w swojej działalności. Szkolenie pomoże im zrozumieć, jakie kroki można podjąć, aby zintegrować zrównoważony rozwój w strategii organizacji.
  • Konsultantów ds. zrównoważonego rozwoju: Osoby pracujące jako konsultanci ds. zrównoważonego rozwoju mogą wykorzystać to szkolenie do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, co pozwoli im oferować bardziej zaawansowane usługi doradcze swoim klientom.

   Szkolenie "Raportowanie i Zarządzanie Organizacją" jest uniwersalne i dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, co oznacza, że może być przydatne dla zarówno początkujących, jak i zaawansowanych uczestników. Pomaga uczestnikom zrozumieć, dlaczego ESG jest coraz bardziej istotne dla organizacji i jak mogą skutecznie integrować te kwestie w swojej działalności.

  Moduł: Raportowanie zrównoważonego rozwoju

  Termin: 5.09.2024 r., Termin: 7.11.2024 r.

  Moduł: Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS

  Termin: 20.06.2024 r., Termin: 19.09.2024 r., Termin: 21.11.2024 r.

  Moduł: Zrównoważone zarządzanie organizacją

  Termin: 4.07.2024 r., Termin: 3.10.2024 r., Termin: 5.12.2024 r.

  Moduł: Taksonomia

  Termin: 11.07.2024 r., Termin: 10.10.2024 r., Termin: 12.12.2024 r.

  Moduł: Komunikacja i greenwashing

  Termin: 18.07.2024 r., Termin: 24.10.2024 r., Termin: 19.12.2024 r.