Raportowanie zrównoważonego rozwoju w obszarze S – wyzwania dla HR i biznesu. NOWOŚĆ

Warsztat stacjonarny w Warszawie

890,00 

890,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:
Zapisz co najmniej 3 osoby z jednej firmy i uzyskaj rabat 20%

Wyzwania dla HR i biznesu

Raportowanie zrównoważonego rozwoju w obszarze S

Zyskasz narzędzia do pracy wewnątrz organizacji nad transformacją HR w stronę odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Pracujesz w obszarze HR? To szkolenie pomoże ci zrozumieć współczesne uwarunkowania i wymagania związane z ESG w obszarze S – dzięki temu staniesz się jeszcze lepszym partnerem dla zarządzających biznesem.

Poprzez dyskusje i studia podczas szkolenia poznasz kontekst regulacyjny i kwestię Minimalnych Gwarancji (jeden z koniecznych warunków uznania działalności prowadzonej przez spółkę za zgodną z unijną Taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo) oraz sposób badania zgodności spółki z Minimalnymi Gwarancjami.

Twoje korzyści z udziału w warsztacie

 1. Podczas 4 godzin warsztatu zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pomogą ci w procesie transformacji HR w firmie
 2. Uzyskasz wiedzę z obszaru zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju
 3. Ustawisz priorytety w zarządzaniu zasobami ludzkimi na te bardziej odpowiedzialne i zrównoważone
 4. Wykształcisz podejście do danych i analityki HR zorientowane na informacje o odpowiedzialności biznesu
 5. Zyskasz narzędzia do pracy wewnątrz organizacji nad transformacją HR w stronę odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju
 6. Zdobędziesz wskazówki i rekomendacje wprowadzania zmian na poziomie strategicznym i kulturowym
 7. Będziesz znać zakres i wymagania minimalnych gwarancji
 8. Uzyskasz wiedzę na temat raportowania przestrzegania zasad wynikających z taksonomii, dobrych praktyk w tym obszarze, dowiesz się też, w jaki sposób rozpocząć raportowanie we własnej organizacji
 9. Zdobędziesz dyplom Szkoły ESG sygnowany przez stabilne instytucje: Krajową Izbę Gospodarczą i ADN Akademię

Program warsztatu ESG | 9:30 - 13:30

Wprowadzenie

Kontekst regulacyjny, wytyczne i definicje

 • Dyrektywa CSRS i struktura ESRS
 • Taksonomia UE i badanie należytej staranności (due diligence) minimalnych gwarancji jako przesłanka zgodności z Taksonomią UE
 • Taksonomia społeczna
 • Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
 • Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka

Podejście do oceny spełnienia kryteriów minimalnych gwarancji

 • Elementy procesu human rights due diligence i standardy ESRS na podstawie dyrektywy CSRD, w których te elementy są odzwierciedlone
 • Charakterystyka badania due diligence (należytej staranności) i obszary badania
 • Przykładowy proces przeprowadzania badania due dilligence
 • Kategorie naruszeń przesądzające o niezgodności z minimalnymi gwarancjami
 • Kiedy należy stwierdzić, że przedsiębiorstwo nie spełnia minimalnych gwarancji
 • Wyzwania spółek w zakresie procesu oceny zgodności z minimalnymi gwarancjami

Raportowanie obszaru S – kontekst, ramy raportowe i wyzwania dla biznesu i HR

 • Uwarunkowania społeczne i demograficzne
 • Czynnik ludzki w świetle regulacji
 • Czynnik ludzki w kontekście biznesowym – wyniki biznesowe, rynek pracy
 • Czynnik ludzki oczami potrzeb pracowników – perspektywa psychologiczna
 • Format i lokalizacja ujawnień informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju wg ESRS
  • ESRS S1 – Zatrudnienie
  • ESRS S2 – Pracownicy w łańcuchu wartości
  • ESRS S3 – Otoczenie społeczne
  • ESRS S4 – Konsumenci i użytkownicy końcowi
 • Wyzwania dla biznesu i HR
 • Najlepsze praktyki – rozwiązania wspierające łączenie życia rodzinnego i zawodowego

Warsztat praktyczny

 • Wdrażanie zrównoważonego rozwoju w ramach HR
  • Na jakie obszary i funkcje HR oraz w jaki sposób wpłynie ESG?
  • Jakie wskaźniki HR będą podlegały obowiązkowi raportowaniu niefinansowego?
  • Jak budować interdyscyplinarny zespół zrównoważonego HR?
  • Jak diagnozować dojrzałość organizacji do zrównoważonego rozwoju?

Adresaci warsztatu ESG

 • Kadra zarządzająca w organizacjach, w tym osoby zaangażowane we wdrażanie wymogów ESG i należytej staranności
 • Eksperci CSR i ESG, osoby odpowiedzialne za realizację polityk w zakresie ESG, a także za sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju, którzy chcą poznać perspektywę HR na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój organizacji
 • Przedstawiciele kadry zarządzającej w obszarze HR/ Employer Branding / People&Culture w organizacjach, którzy chcą lepiej zrozumieć współczesne wyzwania strategicznego zarządzania zasobami organizacyjnymi, kulturą, marką pracodawcy w sposób zrównoważony i odpowiedzialny
 • Pracownicy HR, HRBP, którzy w swojej pracy chcą lepiej zrozumieć istotę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, oraz w swoich celach obszarowych zacząć działać zgodnie z wytycznymi ESG
 • Osoby zainteresowane budowaniem swojej kariery w obszarze ESG

Prowadząca

Agnieszka Matłoka

Doradca strategiczny i dyrektor ds. strategii i partnerstw w IRCenter.
Ekspertka w zakresie projektowania i raportowania strategii ESG, pomiaru inicjatyw aktywacji CSR / ESG, budowy partnerstw i rozwiązań work-life balance w organizacjach.

Doświadczenie w zakresie operacjonalizacji strategii, przygotowania strategii, rozwiązań, programów w obszarze ESG, zwłaszcza kwestii społecznych z uwzględnieniem trendów demograficznych.

Współprowadzący

Bartosz Furtak

Twórca SooCulture™Lab
Badacz, strateg, trener, konsultant. Pomaga organizacjom w budowaniu strategii w zakresie społecznym – dotyczących pracowników, współpracowników, relacji wewnętrznych, zewnętrznych czy klientów.

Zajmuje się zawodowo i naukowo kwestiami work-life balance, równości płci, szkoleń i rozwoju, integracji osób z niepełnosprawnościami, różnorodności, włączania, równości (DEIB), dialogu z pracownikami i klientami, czy kultury organizacyjnej. Pomaga przygotować się do raportowania zrównoważonego rozwoju (ESG), zrozumieniu i wdrożeniu ESRS oraz innych, wartościowych i adekwatnych wskaźników.

Współpracuje zarówno z dużymi jak i małymi firmami. Wśród klientów, z którymi współpracował znajdują się firmy z sektorów FMCG, IT, Retail, Produkcyjne, Bankowość, Finanse, Produktowe, BPO/SSC czy start-upy, między innymi LINK4, Crédit Agricole, Sabre, Brainly, LOTTE Wedel, Philip Morris Polska, mBank, UNIQA, PKO.

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

warsztat stacjonarny

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.