Planowanie strategiczne w kontekście transformacji klimatycznej – zarządzanie ryzykiem i możliwościami. NOWOŚĆ

Warsztat stacjonarny w Warszawie

890,00 

890,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:
Zapisz co najmniej 3 osoby z jednej firmy i uzyskaj rabat 20%

Planowanie strategiczne w kontekście transformacji klimatycznej – zarządzanie ryzykiem i możliwościami. NOWOŚĆ

Zostań ekspertem od polityki klimatycznej ESG w firmie

Podczas warsztatu dowiesz się, jak strategicznie zaplanować transformację klimatyczną w firmie – to ważna część obszaru środowiskowego ESG. Szczegółowo poznasz standardy w raportowaniu niefinansowym oraz elementy, które wymagają zewnętrznego audytu. Zdobędziesz wiedzę kompatybilną z najnowszymi przepisami EFRAG, zgodną z wytycznymi zawartymi w ESRS, GRI i strategicznym podejściu do zagadnień związanych z ESG. Udział w warsztatach pracowników MŚP pozwoli im na zapoznanie się z wchodzącymi od połowy 2024 standardami raportowania zrównoważonego rozwoju.

Twoje korzyści z udziału w warsztacie

 1. Aż 4 godziny wypełnione wiedzą i ćwiczeniami pozwolą ci na zdobycie rzetelnych praktycznych umiejętności.
 2. Dowiesz się, jak strategicznie planować cele klimatyczne w kontekście standardów ESRS.
 3. Nauczysz się poprawnie opisywać ujawnienia.
 4. Zgłębisz wiedzę na temat różnic pomiędzy nowymi a starymi standardami.
 5. Zdobędziesz najświeższą wiedzę w zakresie najnowszych standardów raportowania, wraz z wchodzącymi od połowy 2024 standardami dla MŚP i oceną podwójnej istotności.
 6. W praktyce nauczysz się przeprowadzania procesu analizy ryzyk klimatycznych.

Uzyskasz certyfikat Szkoły ESG wydawany przez stabilne na rynku instytucje: Krajową Izbę Gospodarczą i ADN Akademię

Program warsztatu | 10:00 - 14:00

Zakres audytu

 • GHG Protocol dla Zakresu 1, 2, 3;
  • W tym finansowane emisje, jeżeli dotyczy
 • Analiza scenariuszowa ryzyk fizycznych i ryzyk przejścia, które mają wpływ na działanie spółki, oraz szans.
  • Metodologia ryzyk przejścia
  • Metodologia ryzyk fizycznych
 • Raportowanie ESG ‒ CSRD
  • Wymogi ogólne i ogólne ujawnianie informacji
  • ESRS E1 – Zmiana klimatu
 • Techniczne elementy ujawnień danych i formy ich prezentowania GRI, ESRS MDR-A:T
 • Zadanie praktyczne: analiza ryzyk klimatycznych. Case study oparty na rzeczywistych danych makroekonomicznych i klimatycznych. Analiza wyników i prezentowanie wniosków w grupach.

  Uczestnicy przeprowadzą proces analizy ryzyka: rozpoczynając od zidentyfikowania odpowiednich ryzyk dla wybranego sektora, poprzez obliczenie ich poziomów dla ryzyk fizycznych i ryzyk przejścia, a kończąc na wyciągnięciu odpowiednich wniosków, na podstawie pakietu z danymi rynkowymi i wynikami pomiarów dla różnych lokalizacji.

Warsztat praktyczny

Plan przejściowy w transformacji klimatycznej:

 • Analiza wyników przeprowadzonego audytu i rozpoznanie różnic.
  • Zarówno porównując z obecnymi standardami i metodologiami, jak również z przeprowadzonym badaniem analizującym standardy wśród największych spółek na świecie
 • Określenie strategii spółki
  • Nakreślenie polityki klimatycznej i pragmatyczne oszacowanie planowanych celów w kontekście ujawnianych kategorii ESG.
 • Aktualizacja scenariuszy klimatycznych i dostosowanie wpływu na funkcjonowanie spółki
 • Aktualizacja raportowania o najnowsze standardy, wraz z wchodzącymi od połowy 2024 standardami dla SME i oceną podwójnej istotności

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

warsztat stacjonarny

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

Adresaci warsztatu ESG

 • Pracownicy o podstawowej i średniozaawansowanej znajomości zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem
 • Osoby pracujące w działach powiązanych z raportowaniem niefinansowym oraz strategią firmy (działy ESG, dział zarządzania ryzykiem, obszar strategii, dział compliance)
 • Pracownicy sektora MŚP
Prowadzący /możliwe zmiany w zależności od terminu/

Michał Sitarski. Partner Management Solutions – Dyrektor w Management Solutions z doświadczeniem w doradztwie biznesowym w 7 krajach w wiodących firmach z sektora finansowego, energetycznego oraz retail, specjalizujący się w obszarach ESG, ryzyka, transformacji i jakości. Obecnie zaangażowany w kilka projektów wspierających polskie i środkowoeuropejskie instytucje finansowe oraz energetyczne w obszarach ryzyka klimatycznego i zielonych finansów.

Marta Janaszkiewicz. Manager Management Solutions – Manager w Management Solutions z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. W ciągu ostatnich lat Marta uczestniczyła w projektach z zakresu Doradztwa strategicznego oraz zrównoważonych finansów dla polskich i europejskich spółek z sektora Energetyki, Transportu, Finansów i Dystrybucji. Marta prowadziła projekty związane z wyznaczaniem celów dekarbonizacyjnych, analizą luk w zakresie ESRS i analizą podwójnej istotności oraz kwantyfikacją zagrożeń i szans klimatycznych. Posiada wiedzę z obszarów zrównoważonego rozwoju i ryzyka potwierdzoną certyfikatem SCR wydanym przez GARP.

Karol Kielak. Starszy Konsultant Management Solutions – Senior Konsultant w Management Solutions specjalizujący się w obszarach metodologii ryzyka ESG i baz danych w sektorze finansów i inwestycji. Karol zdobywał swoje doświadczenie i wiedzę w obszarach ubezpieczeń/bancassurance i fuzji instytucji finansowych. Jest zaangażowany w projekty dla polskich i europejskich instytucji finansowych, związanych z opracowaniem metodologii ryzyka fizycznego i ryzyka przejścia, a także Taksonomią UE i strategią ESG. Uczestniczył w projektach dla spółek z sektora energetyki w Polsce podczas których nabył wiedzę dotyczącą zarządzania ryzykami klimatycznymi oraz przeprowadzania analizy scenariuszowej, a także zapewnienia zgodności przez analizę luk w zakresie ESRS.