Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS

Moduł II

1500,00 

1500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:
PARTNER ŚCIEŻKI RAPORTOWANIE I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Program

Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS
 • Zrównoważona działalność przedsiębiorstwa w obszarze środowiskowym
 • Zrównoważona działalność przedsiębiorstwa w obszarze społecznym
 • Zrównoważona działalność przedsiębiorstwa w obszarze ładu korporacyjnego
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami
 • Integracja aspektów ESG w długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa

Prelegentka

Jolanta Turek

  Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania i jakości, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Praktyk biznesowy i doradca z wieloletnim doświadczeniem. Realizuje projekty doradcze we współpracy z firmami konsultingowymi w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej m.in. dla przedsiębiorstw z branż FMCG, energetycznej, stalowej, lotniczej, finansowej. Pracowała w spółkach PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w zespole zajmującym się strukturą finansowania projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Zaangażowana w inicjatywy merytoryczne związanie z zagadnieniami ESG – członkinii Rady Innowatorów Polskiego Stowarzyszenia ESG, Chapter Zero, zespołu ds. zrównoważonego łańcucha dostaw w ramach programu Climate Positive w UN Global Compact Network Poland, inicjatywy #EndPlasticPollution, której inicjatorem i koordynatorem jest UNEP/GRID-Warszawa.

Opis szkolenia

W trakcie drugiego modułu szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak planować zrównoważony rozwój zgodnie z wymogami Dyrektywy CSRD i europejskich standardów raportowania (ESRS). Zostanie również przedstawiony podział na obszary ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny) oraz omówiona zrównoważona działalność przedsiębiorstwa w tych obszarach. Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, podczas których opracują strategię zrównoważonego rozwoju. Ponadto, omówione zostaną metody zarządzania relacjami z interesariuszami oraz integracji aspektów ESG w długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Szkolenie zapewni praktyczne wskazówki i narzędzia niezbędne do skutecznego planowania zrównoważonego rozwoju organizacji.

Ścieżka poświęcona raportowaniu
i zarządzaniu organizacją

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 5 modułów tematycznych.
 • Każdy moduł odbywać się będzie w dwóch terminach.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

  Tematy

 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju
 • Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS
 • Zrównoważone zarządzanie organizacją
 • Taksonomia
 • Komunikacja i greenwashing