Komunikacja i greenwashing

Moduł V

1500,00 

1500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:
PARTNER ŚCIEŻKI RAPORTOWANIE I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Program

Komunikacja i greenwashing
 • Greenwashing, cechy i rodzaje
 • Polskie regulacje, działalność UOKiK
 • UE na wojnie z greenwashingiem (Green Claims Directive, dyrektywa wzmacniająca pozycję konsumenta
 • CSRD, ESRS Taksonomia
 • Carbon Offsets
 • Greenwashing w instytucjach finansowych
 • Rada Reklamy i reklama środowiskowa
 • Zasady poprawnej komunikacji

Prelegenci

Aleksandra Majda

  Specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju, wspiera komunikacyjnie i doradczo biznes idący w zielonym kierunku, popularyzuje cele agendy ONZ, pomaga we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu i ESG, promuje i wspiera postawy proekologicznych wśród pracodawców. Założycielka i CEO w Go Green. Fundatorka Fundacji Obywatele Natury. Członkini: komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej, Rady ds. OZE i Rady ds. Czystego Powietrza w Konfederacji Lewiatan, grup: wodorowej, budynkowej i transportowej. Była dyrektorką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, gdzie sprawowała bezpośredni nadzór nad działami: zamówień publicznych, komunikacji społecznej, zarządzania nieruchomościami, prawnym, kadr i organizacji wewnętrznej. Koordynowała komunikację i PR warszawskich biur i jednostek zajmujących się̨ ekologią i zrównoważonym rozwojem: Zarządu Zieleni, Biura Ochrony Środowiska oraz Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Była: w składzie kadry zarządzającej portalu www.tvn24.pl, redaktorką naczelną Magazynu TVN24, szefową działu Kontakt 24 w TVN24, dziennikarką Rzeczpospolitej i PAP, nauczycielką akademicką (Uniwersytet SWPS).


Agnieszka Skorupińska

  Adwokat z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym oraz partnerka kierująca Praktyką Prawa Ochrony Środowiska i ESG w kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Zespół, którego prace koordynuje, świadczy doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska i ESG. Jednocześnie
  Koordynuje projekty dekarbonizacyjne w ramach praktyki Energetyki i Zasobów Naturalnych. Agnieszka Skorupińska specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska. Agnieszka Skorupińska doradza także w zakresie ESG, w tym raportowania niefinansowego oraz Taksonomii. Doświadczenie Agnieszki Skorupińskiej obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, zmian klimatycznych (climate change) w tym kwestie związane z emisją CO₂ (EU ETS), gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu, REACH oraz w zakresie dekarbonizacji i ESG.

  Agnieszka Skorupińska jest także przewodniczącą Grupy roboczej ds. stosowania Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz wiceprzewodniczącą Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest również członkiem grupy wspierającej prace nad projektem europejskich standardów zrównoważonego raportowania (ESRS) dla giełdowych małych i średnich przedsiębiorstw przy EFRAG. Agnieszka jest od wielu lat uznawana w międzynarodowych oraz polskich rankingach rynku prawniczego, takich jak: Chambers and Partners (Band 1), The Legal 500 (Rising Star) oraz Rzeczpospolita (Liderka).

Opis szkolenia

Piąty moduł szkolenia skupia się na tematyce komunikacji, w tym zagadnieniu greenwashingu. Uczestnicy dowiedzą się o wymogach prawnych związanych z komunikacją, w tym szczególnie dotyczących greenwashingu – praktyki wprowadzającej w błąd dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Prelegenci omówią zasady komunikacji zrównoważonego rozwoju oraz aspekty komunikacji w procesie zmian. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat identyfikacji interesariuszy i dialogu z nimi, a także zapoznają się z 17 celami zrównoważonego rozwoju (SDG). Istotnym elementem modułu będzie również omówienie greenwashingu, w tym jego cech i rodzajów, oraz analiza ryzyka związanego z tą praktyką w komunikacji. Uczestnicy zostaną także poinformowani o działaniach Unii Europejskiej mających na celu zwalczanie greenwashingu, takich jak Green Claims Directive. Moduł będzie również obejmował praktyczne warsztaty, które pozwolą uczestnikom na rozwinięcie umiejętności w zakresie komunikacji zrównoważonego rozwoju.

Ścieżka poświęcona raportowaniu
i zarządzaniu organizacją

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 5 modułów tematycznych.
 • Każdy moduł odbywać się będzie w dwóch terminach.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

  Tematy

 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju
 • Planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS
 • Zrównoważone zarządzanie organizacją
 • Taksonomia
 • Komunikacja i greenwashing