Ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów

Moduł V

1500,00 

1500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Program

Ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów

 • Zapoznanie się z pojęciem śladu węglowego produktu i organizacji
 • Analiza wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, różnorodność biologiczną i ekosystemy
 • Przykłady narzędzi do monitorowania i obniżania śladu węglowego i środowiskowego
 • Ślad węglowy – wymagania standardu GHG Protocol i metodyka obliczeń
 • Obliczenia śladu węglowego organizacji w zakresie 1, 2 i 3 – ćwiczenia
 • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Opis szkolenia

W ramach tego szkolenia skupimy się na tematyce śladu węglowego i środowiskowego firmy oraz jej produktów. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z istotą i znaczeniem śladu węglowego, który jest miarą emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością organizacji.
Podczas szkolenia omówione zostaną również aspekty związane z wpływem organizacji i jej produktów na powietrze, wodę, glebę, różnorodność biologiczną i ekosystemy. Uczestnicy dowiedzą się, jak przeprowadzać analizę i monitorować wpływ swojej firmy na środowisko naturalne.

Ważnym elementem szkolenia będzie przedstawienie narzędzi, które umożliwią monitorowanie i obniżanie śladu węglowego i środowiskowego. Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi rozwiązaniami i technikami, które można zastosować w swojej działalności w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko.
Podczas szkolenia zostaną również zaprezentowane przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań związanych z minimalizacją śladu węglowego i środowiskowego. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jakie kroki podejmują inne organizacje i jak można się nimi inspirować w dążeniu do większej zrównoważoności.

Na zakończenie modułu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy będą mieć okazję zgłosić swoje wątpliwości i uzyskać dodatkowe informacje na temat śladu węglowego i środowiskowego.

Ścieżka zgodności z wymogami zrównoważonych środowiskowo inwestycji (poświęcona środowisku i technologiom)

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 6 modułów tematycznych.
 • Każdy moduł odbywać się będzie w dwóch terminach.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

  Tematy

 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i transformacja w kierunku neutralności klimatycznej firmy
 • Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej i ekosystemów
 • Ekoprojektowanie
 • Projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym
 • Ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów
 • Zrównoważone projekty i finansowanie