Zrównoważone projekty i finansowanie

Moduł VI

1500,00 

1500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Program

Zrównoważone projekty i finansowanie

 • Zapoznanie się z politykami i regulacjami dotyczącymi zrównoważonych projektów
 • Zasady, narzędzia i wskaźniki zrównoważonych inwestycji
 • Zapoznanie się z różnymi źródłami finansowania zrównoważonych projektów
 • Programy finansowania projektów pro-środowiskowych i obiegu zamkniętego
 • Przykłady dobrych praktyk
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Opis szkolenia

Szkolenie skupia się na tematyce zrównoważonych projektów i finansowania. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z politykami i regulacjami dotyczącymi projektów o charakterze zrównoważonym. Omówione zostaną zasady, narzędzia i wskaźniki stosowane w zrównoważonych inwestycjach, które uwzględniają aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi źródłami finansowania zrównoważonych projektów. Omówione zostaną programy finansowania projektów pro-środowiskowych i obiegu zamkniętego, które wspierają inicjatywy o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne.

Ważnym elementem modułu będzie przedstawienie przykładów dobrych praktyk w obszarze zrównoważonych projektów i finansowania. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z konkretnymi przypadkami, które inspirują do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Na zakończenie modułu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje pytania i uzyskać dodatkowe informacje na temat zrównoważonych projektów i finansowania.

Ścieżka zgodności z wymogami zrównoważonych środowiskowo inwestycji (poświęcona środowisku i technologiom)

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 6 modułów tematycznych.
 • Każdy moduł odbywać się będzie w dwóch terminach.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

  Tematy

 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i transformacja w kierunku neutralności klimatycznej firmy
 • Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej i ekosystemów
 • Ekoprojektowanie
 • Projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym
 • Ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów
 • Zrównoważone projekty i finansowanie