Ścieżka poświęcona środowisku i technologiom – zamów moduły

Ścieżka poświęcona środowisku i technologiom – zamów moduły

  Moduł: Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i transformacja w kierunku neutralności klimatycznej firmy

  Liczba uczestników

  Moduł: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej i ekosystemów

  Liczba uczestników

  Moduł: Ekoprojektowanie

  [select modul3 first_as_label "Wybierz termin" "Termin: 8.11.2023 r.""]

  Liczba uczestników

  Moduł: Projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym

  Liczba uczestników

  Moduł: Ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów

  Liczba uczestników

  Moduł: Zrównoważone projekty i finansowanie

  Liczba uczestników

  Koszt jednego modułu - cena promocyjna: 1500 zł netto (+23% VAT)

  Łączny koszt:

  zł netto (+23% vat)

  Step 2

  Osoba zgłaszająca:

  Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

   

  Lista uczestników

   

  Dane do faktury

  Wystarczy faktura elektroniczna

   

  Komentarz do zamówienia:

   

  Kod rabatowy

  Rabat zostanie naliczony po złożeniu zamówienia.

   

  Klauzula informacyjna odnosząca się do organizowanych szkoleń w ramach Szkoły ESG
  Współadministratorami Pani / Pana danych osobowych są: Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa; ADN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 56, Warszawa 00-844; w celu umożliwienia Pani/Panu zapisu, uczestnictwa w szkoleniach w ramach przedsięwzięcia „Szkoła ESG” oraz otrzymania certyfikatu poświadczającego udział. więcej

   

  Zgadzam się na kontakt marketingowy ze strony Szkoły ESG na podany nr telefonu lub/i adres e-mail
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajową Izbę Gospodarczą (ul. Trębacka 4 ,00-074 Warszawa) oraz ADN Akademia Sp. z o.o. Sp.k. (ul. Grzybowska 56, Warszawa 00-844) jako Współadministratorów, w celach marketingowych, tj. otrzymywania informacji dotyczących usług i wydarzeń organizowanych przez Szkołę ESG. Zgoda dotyczy wskazanych kanałów komunikacji:

   

  Zgadzam się na kontakt marketingowy ze strony ADN Akademia na podany nr telefonu lub/i adres e-mail
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADN Akademia Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 56, Warszawa 00-844, w celach marketingowych, tj. otrzymywania informacji dotyczących usług i wydarzeń organizowanych przez Administratora. Klauzula informacyjna ADN

   

   

   

  Ścieżka zgodności z wymogami zrównoważonych środowiskowo inwestycji (poświęcona środowisku i technologiom)

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 6 modułów tematycznych.
 • Każdy moduł odbywać się będzie w dwóch terminach.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Tematy

 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i transformacja w kierunku neutralności klimatycznej firmy
 • Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej i ekosystemów
 • Ekoprojektowanie
 • Projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym
 • Ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów
 • Zrównoważone projekty i finansowanie

 • MODUŁ I: Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i transformacja w kierunku neutralności klimatycznej firmy

  Program

  • Zapoznanie się z politykami i regulacjami prawno-ustrojowymi, takimi jak Dyrektywa CSRD i Rozporządzenie w sprawie Taksonomii
  • Planowanie transformacji klimatycznej firmy poprzez adaptację i mitygację zmian klimatu
  • Wykorzystanie śladu węglowego organizacji i produktów jako podstawy do planowania transformacji
  • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
  • Sesja pytań i odpowiedzi

  Prowadzący

  • Tomasz Chruszczow, były czempion klimatyczny wysokiego szczebla COP4
  • Mikołaj Potocki, Manager Działu Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska

  Terminy

  • Termin I: 6.07.2023 r.
  • Termin II: 3.08.2023 r.

  MODUŁ II: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej i ekosystemów

  Program

  • Zapoznanie się z politykami i regulacjami prawno-ustrojowymi dotyczącymi zanieczyszczeń
  • Planowanie zmian w kierunku ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza, wody, gleby
  • Zapoznanie się z politykami i regulacjami prawno-ustrojowymi dotyczącymi różnorodności biologicznej i ekosystemów
  • Planowanie zmian w kierunku poprawy różnorodności biologicznej i ekosystemów
  • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
  • Sesja pytań i odpowiedzi

  Prowadzący

  • Piotr Zacharski, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Środowiskiem, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
  • Bożena Kornatowska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
  • Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa
  • Mariusz Kruczek, Główny Instytut Górnictwa
  • Aleksandra Zgórska, Główny Instytut Górnictwa

  Terminy

  • Termin I: 13.07.2023 r.
  • Termin II: 10.08.2023 r.

  MODUŁ III: Ekoprojektowanie

  Program

  • Zapoznanie się z politykami i regulacjami prawno-ustrojowymi dotyczącymi ekoprojektowania
  • Planowanie rozwoju produktów i usług zgodnie z zasadami ekoprojektowania
  • Wykorzystanie zasad 6R i modeli biznesowych związanych z ochroną środowiska
  • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
  • Sesja pytań i odpowiedzi

  Prowadzący

  • Agnieszka Skorupińska, Partner at CMS, Liderka praktyki ds. prawa ochrony środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Koordynatorka Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej; Member of the EFRAG ESRS VSME community; Wiceprzewodnicząca Komitetu ESG Krajowej Izby Gospodarczej
  • Joanna Kulczycka, Prodziekan ds współpracy i rozwoju na Wydziale Zarządzania AGH oraz kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk
  • Anna Bączyk, koordynatorka ds. ESG w Dom Development S.A.

  Terminy

  • Termin I: 20.07.2023 r.
  • Termin II: 17.08.2023 r.

  MODUŁ IV: Projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym

  Program

  • Planowanie zmian w kierunku budowy organizacji funkcjonującej w obiegu zamkniętym
  • Uwzględnienie aspektów wody, gleby i surowców odnawialnych i nieodnawialnych
  • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
  • Sesja pytań i odpowiedzi

  Prowadzący

  • Agnieszka Skorupińska, Partner at CMS, Liderka praktyki ds. prawa ochrony środowiska w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej, Koordynatorka Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej; Member of the EFRAG ESRS VSME community; Wiceprzewodnicząca Komitetu ESG Krajowej Izby Gospodarczej
  • Danuta Ciechańska, Dyrektor w Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

  Terminy

  • Termin I: 27.07.2023 r.
  • Termin II: 24.08.2023 r.

  MODUŁ V: Ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów

  Program

  • Zapoznanie się z pojęciem śladu węglowego produktu i organizacji
  • Analiza wpływu na powietrze, wodę, glebę, różnorodność biologiczną i ekosystemy
  • Przykłady narzędzi do monitorowania i obniżania śladu węglowego i środowiskowego
  • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
  • Sesja pytań i odpowiedzi

  Prowadzący

  • Mikołaj Potocki, Manager Działu Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska

  Terminy

  • Termin I: 3.08.2023 r.
  • Termin II: 31.08.2023 r.

  MODUŁ VI: Zrównoważone projekty i finansowanie

  Program

  • Zapoznanie się z politykami i regulacjami dotyczącymi zrównoważonych projektów
  • Principles, tools, and indicators of sustainable investments
  • Zapoznanie się z różnymi źródłami finansowania zrównoważonych projektów
  • Programy finansowania projektów pro-środowiskowych i obiegu zamkniętego
  • Przykłady dobrych praktyk
  • Sesja pytań i odpowiedzi

  Prowadzący

  • Borys Sawicki, Radca Prawny w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak; EFRAG VSME Community Member; Member of ESG Committee

  Terminy

  • Termin I: 10.08.2023 r.
  • Termin II: 7.09.2023 r.

  Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%