Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej i ekosystemów

Moduł II

1500,00 

1500,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Program

Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej i ekosystemów
 • Zapoznanie się z politykami i regulacjami prawno-ustrojowymi dotyczącymi zanieczyszczeń
 • Planowanie zmian w kierunku ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza, wody, gleby
 • Zapoznanie się z politykami i regulacjami prawno-ustrojowymi dotyczącymi różnorodności biologicznej i ekosystemów
 • Planowanie zmian w kierunku poprawy różnorodności biologicznej i ekosystemów
 • Przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Opis szkolenia

Szkolenie skupia się na tematyce ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz poprawy różnorodności biologicznej i ekosystemów. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z istotnymi politykami i regulacjami prawno-ustrojowymi dotyczącymi zanieczyszczeń, które mają istotny wpływ na jakość powietrza, wody i gleby.
Główne tematy, które zostaną omówione podczas szkolenia to planowanie zmian w kierunku ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz poprawy jakości powietrza, wody i gleby. Uczestnicy będą również zapoznani z politykami i regulacjami dotyczącymi różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz będą planować działania mające na celu poprawę tych obszarów.
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań, które mogą być stosowane w praktyce. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi podczas sesji pytań i odpowiedzi.

Ścieżka zgodności z wymogami zrównoważonych środowiskowo inwestycji (poświęcona środowisku i technologiom)

 • Cały cykl szkoleń został podzielony na 6 modułów tematycznych.
 • Każdy moduł odbywać się będzie w dwóch terminach.
 • Czas trwania każdego z modułów to 6 godzin.
 • Szkolenia odbywać się będą w formie online.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.

  Tematy

 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i transformacja w kierunku neutralności klimatycznej firmy
 • Ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej i ekosystemów
 • Ekoprojektowanie
 • Projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym
 • Ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów
 • Zrównoważone projekty i finansowanie