Ekspercki pakiet rozszerzony

Ekspercki pakiet rozszerzony

- dostosowane do wymagań branżowych szkolenie ukazujące szerokie spektrum tematyki ESG

Szkolenie dostosowane do Twojej branży!

Branże

Oferujemy jedyne w Polsce szkolenie z obszaru ESG uwzględniające specyfikę konkretnej branży. Prowadzone przez ekspertów, którzy są specjalistami w konkretnych gałęziach gospodarki

5 dni

Pięciodniowe szkolenie pozwoli rozszerzyć kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dla Twojej wygody szkolenie podzieliliśmy na dwie części (MODUŁ I + MODUŁ II)

Certyfikat

Szkolenie zaawansowane zakończone będzie egzaminem, którego pozytywny wynik skutkować będzie uzyskaniem certyfikatu ukończenia Szkoły ESG.

Cel

Szkolenia zaawansowane prezentują szerokie spektrum tematyki ESG i są w pełni dostosowane do wymagań poszczególnych branż.

W ramach pięciodniowego szkolenia nasi eksperci dostarczą uczestnikom wiedzę na temat rozwiązań technologicznych i procesowych uwzględniających nowe i projektowane regulacje prawne dotyczące kwestii klimatu, bioróżnorodności, zanieczyszczeń, gospodarki wodą i zasobami. Wszystko to w odniesieniu do najlepszych praktyk rynkowych z tym związanych, które zgodnie z polityką UE przedsiębiorcy są zobowiązani do uwzględnienia w procesie planowania i realizacji swoich inwestycji oraz w procesie projektowania i wprowadzania na europejski rynek oferty produktów i usług.

Szkolenie zaawansowane zakończone będzie egzaminem, którego pozytywne przejście jest warunkiem koniecznym uzyskania certyfikatu ukończenia Szkoły ESG.


Dla kogo?

Program ścieżki zaawansowanej związanej z kwestiami technologicznymi uwzględniającymi aspekty środowiskowe przeznaczony jest dla przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów z zakresu strategii, rozwoju produktów środowiska w tym GOZ, planowania produkcji i logistyki, którzy rozpoczęli wdrażanie w swoich firmach zrównoważonych rozwiązań i poszukują specjalistycznej wiedzy.


Praktyczne aspekty programu

Program oparty jest o wytyczne oraz o regulacje prawne, obecne i planowane, w Unii Europejskiej dot. zrównoważonego rozwoju. Ma przygotować uczestników szkolenia do uwzględnienia w swojej działalności, w tym w ofercie produktów i usług, wymogów stawianych przez Unię Europejską:

 • osiągnięcie w 2050 przez Unię Europejską neutralności klimatycznej, z uwzględnieniem wytycznych porozumienia paryskiego z 2015 roku zakładającego utrzymanie globalnego ocieplenia na bezpiecznym poziomie, czyli poziomie dużo poniżej 2°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych;
 • transformację europejskiej gospodarki w kierunku modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, która zakłada ograniczenie do minimum marnotrawstwa i wytwarzania odpadów;
 • odtworzenie i zachowanie różnorodności biologicznej, ochrona zagrożonych gatunków i życia ludzkiego;
 • przekształcenie Unii Europejskiej w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo o nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarce.

Program szkolenia uwzględnia także wymagania prawne związane z obowiązkowym raportowaniem zrównoważonego charakteru firm (wytyczne konsultowanej Dyrektywy CSRD wraz z wymogami europejskich standardów raportowania ESRS, konsultowanej dyrektywy CSDD, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje – tzw. taksonomia UE) oraz wymagania dla produktów i usług wprowadzanych na europejski rynek (konsultowany obecnie projekt w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów).


Dwa moduły szkolenia

Dla Państwa wygody szkolenie podzieliliśmy na dwie części, które można odbyć w osobnych, dogodnych terminach (MODUŁ I + MODUŁ II)

MODUŁ I – dwa dni zaawansowanego szkolenia uniwersalnego dla każdej branży.
Pierwszy dzień poświęcony jest prezentacji rozwiązań służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, poprawie efektywności energetycznej i konieczności zmian miksu energetycznego (OZE itp.). Dzień drugi prezentujący rozwiązania technologiczne służące ograniczeniu emisji do wody, powietrza i gleby oraz rozwiązania sprzyjające bioróżnorodności i ekosystemom dedykowane do wdrożenia przez firmy mające charakter uniwersalny i przeznaczone są dla wszystkich uczestników niezależnie od branży.

MODUŁ II – trzy dni unikalnego szkolenia zaawansowanego dla konkretnych branż.
Program szkoleń obejmuje zajęcia uwzględniające specyfikę danej branży (przygotowany jest program dla 17 branż). Na początek eksperci będą mówić o projektowaniu nowych produktów i usług (zasada ekoprojektowania z uwzględnieniem wytycznych wynikających z metodyki wyliczania śladu środowiskowego i węglowego dla danego produktu/usługi). Kolejnego dnia poruszone zostaną tematy związane z wodą, glebą i zasobami w obiegu zamkniętym a na końcu szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia związane z przygotowaniami i finansowaniami zrównoważonych inwestycji z uwzględnieniem wytycznych taksonomicznych (6 celów środowiskowych i minimalne gwarancje) oraz z uwzględnieniem wytycznych programów dotacyjnych Unii Europejskiej oraz wymagań instytucji bankowych.

MODUŁ 1

Dzień 1

Klimat i emisje GHG
 • Dekarbonizacja w firmach i raporotowanie do KOBIZE
 • Ryzyka i możliwości związane z klimatem
 • Technologie redukcji i zagospodarowywania GHG
 • Technologie pozyskiwania energii zero i niskoemisyjne
 • Efektywność energetyczna – rozwiązania pomiarowe i optymalizujące procesy

Dzień 2

Zanieczyszczenia i emisje, bioróżnorodność, standardy
 • Polityki i regulacje dot. zanieczyszczeń i emisji przemysłowych
 • Wykaz zanieczyszczeń z procesów  produkcyjnych i logistycznych i ich wpływ na powietrze, wodę i glebę
 • Technologie i rozwiązania sprzyjające ograniczeniu/eliminacji zanieczyszczeń i emisji  w procesach produkcyjnych i logistycznych
 • Polityki i regulacja służące bioróżnorodności i ekosystemom
 • Identyfikacja pozytywnego i negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na bioróżnorodność i ekosystemy
 • Rozwiązania sprzyjające bioróżnorodności i ekosystemom
 • Systemy zarządzania środowiskowego oraz ekoprojektowania zgodne z polityką Europejskiego Zielonego Ładu

MODUŁ 2 (unikalny dla każdej branży)

Dzień 3

Ekoprojektowanie
 • Zasady wprowadzania produktów na rynek UE
 • Polityki i regulacje dot. ekoprojektowania w tym zasada 6R
 • Paszporty produktowe, etykiety, deklaracje
 • Obowiązki prawne dla wprowadzających i system gospodarki odpadowej – dziś i jutro
 • Ślad węglowy i środowiskowy

Dzień 4

Woda, gleba, zasoby odnawialne i nieodnawialne w obiegu zamkniętym
 • Woda i gleba w politykach i regulacjach
 • Wpływ przedsiębiorstwa na ekosystemy wodne, morskie oraz zrównoważone gospodarowanie gruntami
 • Technologie i rozwiązania wodno-ściekowe w obiegu zamkniętym przedsiębiorstwa
 • Technologie i procesy (bio)remediacji i rekultywacji terenów
 • GOZ w politykach, planach i regulacjach prawnych i w modelach biznesowych
 • Zasoby nieodnawialne i odnawialne w obiegu zamkniętym
 • Technologie recyklingowe, ponownego użycia i napraw

Dzień 5

Zrównoważone projekty inwestycje i ich finansowanie
 • Decyzje i zezwolenia środowiskowe oraz obowiązki raportowania środowiskowego
 • Polityka i regulacje dot. projektów zrównoważonych i ich finansowania
 • Projektowanie zrównoważonych inwestycji
 • Polityki i regulacja służące bioróżnorodności i ekosystemom
 • Finansowanie bankowe – BNP Paribas
 • Programy finansowania projektów pro środowiskowych i GOZ (dotacje i inne formy finansowania)

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

szkolenie stacjonarne / online

Ekspercki pakiet rozszerzony

Przy udziale co najmniej 3 osób z jednej firmy w szkoleniu, naliczony zostanie rabat 20%

Dla Państwa wygody szkolenie podzieliliśmy na dwie części, które można odbyć w osobnych terminach

MODUŁ I

Dwa dni zaawansowanego szkolenia uniwersalnego dla każdej branży.

MODUŁ II

Trzy dni unikalnego szkolenia zaawansowanego dla konkretnych branż.

Tematyka modułów jest niezależna od siebie (zajęcia z MODUŁU I można odbyć po zajęciach z MODUŁU II)

Jeśli potrzebujesz pomocy
w wyborze odpowiedniego pakietu,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Lidia Chlebowicz
t: 501 800 755
lidia.chlebowicz@szkolaesg.pl

MODUŁ 1

Dzień 1

Klimat i emisje GHG
 • Dekarbonizacja w firmach i raporotowanie do KOBIZE
 • Ryzyka i możliwości związane z klimatem
 • Technologie redukcji i zagospodarowywania GHG
 • Technologie pozyskiwania energii zero i niskoemisyjne
 • Efektywność energetyczna – rozwiązania pomiarowe i optymalizujące procesy

Dzień 2

Zanieczyszczenia i emisje, bioróżnorodność, standardy
 • Polityki i regulacje dot. zanieczyszczeń i emisji przemysłowych
 • Wykaz zanieczyszczeń z procesów  produkcyjnych i logistycznych i ich wpływ na powietrze, wodę i glebę
 • Technologie i rozwiązania sprzyjające ograniczeniu/eliminacji zanieczyszczeń i emisji  w procesach produkcyjnych i logistycznych
 • Polityki i regulacja służące bioróżnorodności i ekosystemom
 • Identyfikacja pozytywnego i negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na bioróżnorodność i ekosystemy
 • Rozwiązania sprzyjające bioróżnorodności i ekosystemom
 • Systemy zarządzania środowiskowego oraz ekoprojektowania zgodne z polityką Europejskiego Zielonego Ładu

MODUŁ 2 (unikalny dla każdej branży)

Dzień 3

Ekoprojektowanie
 • Zasady wprowadzania produktów na rynek UE
 • Polityki i regulacje dot. ekoprojektowania w tym zasada 6R
 • Paszporty produktowe, etykiety, deklaracje
 • Obowiązki prawne dla wprowadzających i system gospodarki odpadowej – dziś i jutro
 • Ślad węglowy i środowiskowy

Dzień 4

Woda, gleba, zasoby odnawialne i nieodnawialne w obiegu zamkniętym
 • Woda i gleba w politykach i regulacjach
 • Wpływ przedsiębiorstwa na ekosystemy wodne, morskie oraz zrównoważone gospodarowanie gruntami
 • Technologie i rozwiązania wodno-ściekowe w obiegu zamkniętym przedsiębiorstwa
 • Technologie i procesy (bio)remediacji i rekultywacji terenów
 • GOZ w politykach, planach i regulacjach prawnych i w modelach biznesowych
 • Zasoby nieodnawialne i odnawialne w obiegu zamkniętym
 • Technologie recyklingowe, ponownego użycia i napraw

Dzień 5

Zrównoważone projekty inwestycje i ich finansowanie
 • Decyzje i zezwolenia środowiskowe oraz obowiązki raportowania środowiskowego
 • Polityka i regulacje dot. projektów zrównoważonych i ich finansowania
 • Projektowanie zrównoważonych inwestycji
 • Polityki i regulacja służące bioróżnorodności i ekosystemom
 • Finansowanie bankowe – BNP Paribas
 • Programy finansowania projektów pro środowiskowych i GOZ (dotacje i inne formy finansowania)

PRZEKAZUJEMY WIEDZĘ SKUTECZNIE

Poznaj naszych ekspertów

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

szkolenie stacjonarne / online