Baza wiedzy

Europejskie Standardy Zrównoważonego Raportowania – co i jak będziemy musieli raportować

Europejskie Standardy Zrównoważonego Raportowania – co i jak będziemy musieli raportować

Europejskie Standardy Zrównoważonego Raportowania – co i jak będziemy musieli raportować

W sierpniu 2023 roku Komisja Europejska przyjęła zestawy ESRS (Europejskie Wskaźniki Zrównoważonego Raportowania), stawiając tym samym kolejny ważny krok w promowaniu zrównoważonego rozwoju i walki z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, różnorodnością biologiczną i prawami człowieka. Weź udział w webinarium organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą i Forum Odpowiedzialnego Biznesu i dowiedz się, co zawierają ESRS.

Przyjęcie ESRS przez Komisję Europejską to konsekwencja uchwalenia przez Parlament Europejski dyrektywy CSRD, która rozszerzyła i uspójniła dotychczasowy obowiązek raportowania niefinansowego. Przez ostatnie kilka miesięcy zespoły EFRAG pracowały nad projektami wskaźników. W pracach nad nimi uczestniczyli również eksperci Krajowej Izby Gospodarczej i Forum Odpowiedzialnego Biznesu – to właśnie oni opowiedzą Państwu, co zawierają europejskie wytyczne i co oznaczają dla polskich przedsiębiorstw

ESRS dotyczą kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego, z uwzględnieniem zmian klimatu, bioróżnorodności oraz praw człowieka. Standardy ujęte w sposób systemowy i porównywalny, dostarczą inwestorom oraz interesariuszom społecznym informacji o wpływie na środowisko oraz o innych zagadnieniach środowiskowych.

Podczas webinarium dowiesz się:

 • Jaki jest zakres Europejski Standardów Zrównoważonego Raportowania oraz czego dotyczą?
 • Które firmy i na jakich zasadach objęte są obowiązkiem raportowania w zgodzie z ESRS?
 • Jakie obowiązki przewidziano dla największych korporacji?
 • W jakim zakresie ESRS dotkną sektor MŚP?


 • Retransmisja Webinaru


  Prelegentki i prelegenci:

 • Agnieszka Skorupińska – Wiceprzewodnicząca Komitetu KIG ds. ESG, partnerka kierująca Praktyką Prawa Ochrony Środowiska i ESG w kancelarii Rymarz Zdort Maruta
 • Maria Krawczyńska-Kaczmarek – Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Robert Adamczyk – Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)
 • Borys D. Sawicki – Członek Komitetu ds. ESG, radca prawny kierujący Zespołem ds. ESG w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, członek Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG.