Baza wiedzy

Webinar: Należyta staranność w ESG. Co oznacza Dyrektywa CSDD?

Należyta staranność w ESG 2kl

Webinar: Należyta staranność w ESG. Co oznacza Dyrektywa CSDD?

Poznaj założenia GOZ i dowiedz się jak pozyskać finansowanie na rozwiązania zgodne z jego koncepcją
Nasi eksperci nie tylko przybliżają praktyczne założenia GOZ, ale również wskazują, w jaki sposób pozyskać finansowanie na zbudowanie strategii i jej wdrożenie.

Unia Europejska finalizuje prace nad dyrektywą CSDD. To kolejny akt prawny z zakresu zrównoważonego rozwoju, który istotnie wpłynie na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Eksperci Komitetu KIG ds. ESG podczas webinaru przybliżą założenia CSDD oraz opowiedzą, czym właściwie jest należyta staranność według nowych przepisów. Webinar odbył się 20 marca 2024 r.

Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, Dyrektywa CSDD), zakłada wprowadzenie obowiązku należytej staranności dla określonych grup przedsiębiorstw. Celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności przedsiębiorstw dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych.

Jakie firmy są objęte dyrektywą CSDD?

Dyrektywa będzie dotyczyć przedsiębiorstw z krajów UE, ale także przedsiębiorstw spoza UE. Zgodnie z art. 2  podmioty z krajów UE objęte regulacją można podzielić na dwie grupy:

  • przedsiębiorstwa, które w ostatnim roku obrotowym, za który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe, zatrudniały średnio ponad 500 pracowników, a ich przychody netto ze sprzedaży w skali światowej przekraczały 150 mln EUR;
  • przedsiębiorstwa, które nie osiągnęły progów wskazanych powyżej, ale zatrudniały średnio ponad 250 pracowników i w ostatnim roku obrotowym, za który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe, osiągnęły przychody netto w skali światowej w wysokości ponad 40 mln EUR

Nawet jeśli nie wszyscy przedsiębiorcy zostaną bezpośrednio objęci dyrektywą CSDD, to podobnie jak w przypadku innych regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, jej skutki mogą odczuć nie tylko duże firmy zobowiązanie do raportowania ESG, ale także sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Stanie się tak dlatego, że dyrektywa o należytej staranności zakłada zarówno działania podejmowane przez zobowiązane przedsiębiorstwo, ale również realizację poszczególnych wytycznych w jego łańcuchu dostaw. Tak więc, nawet firma z sektora MŚP może wkrótce spotkać się z pytaniami z obszaru ESG, dotyczącymi na przykład śladu węglowego czy przestrzegania praw człowieka.

Podczas webinaru, którego retransmisję udostępniamy poniżej, omówiliśmy:

  • jakie są założenia dyrektywy CSDD i co one oznaczają dla Twojego przedsiębiorstwa
  • kogo i od kiedy obowiązywać będą nowe przepisy
  • jakie są oczekiwane skutki i konsekwencje wdrożenia nowych przepisów
  • jaki wpływ będą miały nowe przepisy na łańcuch dostaw
  • jak przepisy CSDD łączą się z innymi regulacjami dotyczącymi ESG takimi jak np. CSRD

 

Prelegenci webinaru:

  • Agnieszka Skorupińska – Wiceprzewodnicząca Komitetu KIG ds. ESG, partnerka kierująca Praktyką Prawa Ochrony Środowiska i ESG w kancelarii Rymarz Zdort Maruta
  • Borys Sawicki – Członek Komitetu ds. ESG, radca prawny kierujący Zespołem ds. ESG w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, członek Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG

 

Retransmisja Webinaru

 

Zapraszamy na cykl szkoleń, który w swojej tematyce porusza m.in. kwestie związane z regulacjami UE w kontekście zrównoważonego rozwoju: Zobacz program szkolenia